Aktuellt

IFN firar 80 år av oberoende forskning

2019-11-25

Det har gått 80 år sedan IUI grundades 1939. Då hette institutet Industriens Utredningsinstitut, numera heter vi Institutet för Näringslivsforskning. Då som nu ägnar vi oss åt oberoende forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Forskningsämnena skiftar med tiden, men strävan är alltid att så tidigt som möjligt hitta de mest angelägna frågorna. Därigenom kan IFN vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Under måndagen firar vi med ett jubileumsseminarium och med att ge ut två böcker som på olika vis fångar in IFN:s essens.

Benny Carlson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan i Stockholm har skrivit en andra volym i serien om IUI/IFN:s historiska arv.

Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966 belyser en expansiv period i institutets historia. IFN är väldigt tacksamma för det gedigna arbete som Benny Carlson och Mats Lundahl gör i och med sitt dokumenterande av både svensk nationalekonomisk forskning och av näringslivshistoria.

– I denna andra volym i historien om IUI beskriver författarna hur kombinationen av oberoende, rikligt med resurser och ett hängivet och skickligt ledarskap ledde till att institutet fick en särställning som den ledande forskningsmiljön inom tillämpad ekonomi, säger IFN:s vd Magnus Henrekson.

 

I och med jubileet ger vi också ut boken IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning.

Magnus Henrekson är redaktör för jubileumsboken.

– I denna jubileumsantologi redovisas forskningsproduktionen såväl kvantitativt som kvalitativt både jämfört med tidigare perioder och i relation till andra forskningsmiljöer såväl i Sverige som internationellt. Dagens fem forskningsprogram liksom kommunikationsfunktionen presenteras ingående.

– För att en organisation ska överleva och blomstra under skiftande tider och förhållanden krävs att den både förnyar sig och hämtar kraft ur sin egen historia. Vi har därför inbjudit ett antal alumner att skriva en personlig betraktelse över vad tiden vid IFN betytt för deras personliga och professionella utveckling. Sex hörsammade inbjudan, och därutöver finns fem essäer om tidigare medarbetare som gjort viktiga insatser, avslutar Magnus Henrekson.

 

Ladda ner böckerna här:

IFN 1939–2019

Ett forskningsinstitut expanderar

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se