Aktuellt

Mårten Blix i paneldiskussion om välfärdens framtida utmaningar

2019-12-16

Annika Wallenskog, SKR, Eva Erlandsson, Svensk Försäkring, Mårten Blix, IFN och Magnus Vesterlund moderator.

Mårten Blix, IFN, medverkade i en paneldiskussion om välfärdens framtida utmaningar när Svensk Försäkring presenterade sin årliga omvärldsrapport vid ett seminarium den 16:e december. Rapporten handlar om Sveriges ekonomiska och politiska utveckling och ett av områdena som analyserats är välfärden.

Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring, presenterade tre utmaningar för framtidens välfärd: Dels lever vi längre vilket också ökar försörjningsbördan och kostnaderna för de äldre. Dels ser vi en brist på vårdpersonal. Den medicinteknologiska utvecklingen är en tredje utmaning. Under seminariet väcktes också frågan om digitalisering kan leda till en effektivisering av vården.

– Min bild är att man inom kommunsektorn i för liten grad utnyttjar den teknik som finns, sa Mårten Blix. Det kan till exempel handla om elektroniska lås eller nattkameror som skulle kunna underlätta hemtjänstpersonals arbeten.

 – Det finns även juridiska hinder att kommunicera data mellan kommun och vård, det kan till exempel handla om att dela med sig av information om vilka läkemedel äldre tar, eller att det tills nyligen inte varit tillåtet för SOS Alarm att positionsbestämma varifrån någon ringer ett nödsamtal, berättade han.

– Jag tror att man kommer att behöva utnyttja ny teknik mycket mer i framtiden och att få personalen att förstå att den nya teknologin inte ska ta ifrån dem deras arbetsuppgifter utan ge dem tid att ägna sig åt andra arbetsuppgifter, avslutade Mårten Blix.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se