Aktuellt

Nytt skatteforskningsprojekt på IFN

2020-12-09

Daniel Waldenström, Magnus Henrekson, Mikael Stenkula och Felicia Doll är några av forskarna i skatteprojektet.

IFN startar ett nytt skatteforskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men de påverkar också på ett eller annat sätt alla ekonomiska beslut som individer och företag tar. Hur skattesystemet är utformat påverkar nationalinkomstens storlek och långsiktiga tillväxt. Det gör att behovet att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet är stort.

Projektet kommer att fokusera särskilt på frågor som rör näringslivets situation och funktionssätt. I en alltmer globaliserad värld ökar kravet på att Sveriges skattesystem är internationellt konkurrenskraftigt. I projektet kommer forskarna att undersöka vilka konsekvenserna blir för svenska företag och svensk samhällsekonomi. I dag finns inte någon liknande skatteforskningsinstitution i Sverige, vilket gör IFN:s projekt unikt.

– Vi hoppas kunna göra IFN till en viktig knutpunkt inom skatteforskningen, både i Sverige och på sikt även internationellt, säger Daniel Waldenström som är ansvarig för skatteprojektet.

IFN:s databaser centrala
För att kunna forska om skattefrågor i Sverige krävs stora databaser med relevant information. På IFN finns sedan tidigare en mycket stor forskningsdatabas som uppdateras kontinuerligt. Den består av ett antal registerdatabaser som täcker hela Sveriges befolkning, en stor andel av företagen från slutet av 1960-talet och fullständiga uppgifter om samtliga svenska företag från och med mitten av 1990-talet. Utöver detta har IFN också byggt upp en unik historisk skattedatabas. Den täcker in skattesatser inom alla skatteområden i Sverige och sträcker sig 160 år tillbaka i tiden. Tack vare omfattningen kan forskarna analysera mycket långa trender. De kan också analysera flera olika skatter som funnits under Sveriges ekonomiska historia.  

En tredje viktig databas för skatteforskningsprojektet innehåller uppgifter om svenska företag. Den har byggts upp i samarbete mellan forskare vid IFN och Stockholms universitet, berättar Daniel Waldenström.

– Den innehåller i princip all befintlig information om individuella företag gällande ekonomisk redovisning, produktion, lönsamhet, löntagare och annat på årsbasis. Genom att koppla samman dessa unika data med våra historiska skattedata kan vi studera särskilda skeenden, utvärdera reformer och analysera viktiga aspekter relaterade till skatters inverkan på företag, industriell omvandling och ekonomisk tillväxt, säger Daniel Waldenström.

Forskningsprojektets kärna består av IFN-forskare men även forskare från andra universitet och institutioner kommer att knytas till projektet. Målet är att producera forskning av hög internationell kvalitet som publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. På så sätt kan forskarna generera ny kunskap om skatters effekter i Sverige och sprida kunskapen i sammanhang där skattefrågor diskuteras.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se