Aktuellt

Joacim Tåg ny forskningsledamot vid Forte

2021-01-12

Joacim Tåg, IFN, kommer under 2021 att vara forskningsledamot vid Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (www.forte.se). 

Arbetet består i att granska, bedöma och prioritera mellan ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. Beredningsgruppen består av 8-10 ledamöter, såväl forskare som allmänrepresentanter. Forskningsledamöterna utses på grund av sina meriter inom forskningsområdet.

Joacim Tåg är docent i nationalekonomi och programchef för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen. Hans forskning fokuserar på att använda svenska registerdata för att analysera policyrelevanta frågor kring entreprenörskap, företagsfinansiering och arbetsmarknadsekonomi.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se