Aktuellt

Anslag till forskning om företagens konkurrenskraft

2021-01-14

IFN har fått ett fyraårigt anslag på 25 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen.

Frågor kring artificiell intelligens och robotisering, företagsstyrning och ägande, samt entreprenörskap och företagsdynamik kommer att stå i fokus för projektet, berättar Joacim Tåg, programchef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen och tillsammans med IFN:s vd Fredrik Sjöholm huvudansvarig för forskningen som ska bedrivas inom ramen för projektet.

Flera IFN-forskare ingår i projektet, bland dem Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Magnus Henrekson, Dagmar Müller, och Lars Persson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se