Aktuellt

Företags FoU-investeringar uppmärksammas i ny artikel

2021-01-26

Matilda Orth, IFN och Florin Maican, Göteborgs universitet och affilierad till IFN har skrivit en kolumn om exportens dynamiska inverkan på företags FoU-investeringar i Vox EU

Tillsammans med medförfattarna Mark Roberts, Pennsylvania State University, och Van Anh Vuong, Maastricht University, använder de ett strukturellt ramverk för att beräkna  avkastningen på innovationsinvesteringar och analysera effekterna av internationell handel  på dessa avkastningar.

En av slutsatserna är att den långsiktiga avkastningen på investeringar i forskning och utveckling, FoU, är högre för företag som är aktiva och arbetar mer intensivt på exportmarknaderna.

Läs kolumnen här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se