Aktuellt

Reformer för ett innovativt Europa

2021-02-26

För 11 år sedan utlyste EU-kommissionen ett innovationsnödläge i Europa. Coronapandemin har förvärrat krisen och nu behövs en ny politik som stimulerar en innovationsdriven tillväxt. Det sa Niklas Elert och Magnus Henrekson vid ett webbinarium arrangerat av  ESBRI.

Reformer krävs inom sex olika områden: rättssäkerhet och ägandeskydd, beskattning, sparande och finansiering, arbetsmarknad och social trygghet, konkurrensutsatta marknader och humankapital för entreprenörskap.

Eftersom det inte går att förutspå vilka branscher som kommer att bli framgångsrika, krävs en jämn spelplan istället för dagens system där vissa företag gynnas av skattelättnader, sa Magnus Henrekson som också vill se en anpassad konkurrenslagstiftning.

Niklas Elert betonade också vikten av att äganderätt och rättssäkerhet. Få företag vågar satsa när äganderätten och rättssäkerheten brister.

Läs mer hos ESBRI  

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se