Aktuellt

Vi summerar 2020

2021-03-18

Pandemiåret har understrukit betydelsen av IFN:s forskning. Det skriver Fredrik Sjöholm, vd för IFN, i vår årsbok 2020 Året som gått på Institutet för Näringslivsforskning.

Våren 2020 stod vi mitt i en global kris vars like vi inte sett. Efterfrågan på nationalekonomiska analyser blev snabbt stor. När vi nu summerar året konstaterar vår förre vd Magnus Henrekson att IFN har levt upp till sin ambition att verka för en kunskapsbaserad samhällsdiskussion med bäring på näringslivets utveckling. Något som särskilt behövs i tider av kris.

Forskningen är vår kärnverksamhet och 2020 var ett synnerligen produktivt år för IFN. 87 artiklar publicerades i internationella forskningstidskrifter och antologier, 64 Working Papers publicerades. IFN ställde om och flera av våra forskar- och policyseminarier blev digitala. Vi ökade även antalet avsnitt av IFN-podden som blev ett smittsäkert sätt att dela med oss av vår forskning till en bredare allmänhet. IFN:s forskare bidrog med en mångfald av perspektiv på pandemin i samhällsdebatten. Under 2020 publicerades 90 debattartiklar och krönikor av debattkaraktär skrivna av IFN-forskare.

 

Läs årsboken här 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se