Aktuellt

Investeringsskydd, skolreformer och välfärd – ett axplock av aktuell forskning

2021-04-01

På IFN spänner forskningen över flera olika ämnesområden. Nyligen har flera artiklar skrivna helt eller delvis av IFN-forskare accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, en ny bok som sammanställer forskningsläget om privatiseringar av välfärdstjänster har lanserats och vi har producerat en podd där vd Fredrik Sjöholm berättar om pandemins effekter på globaliseringen.

Två exempel på nyligen accepterade artiklar handlar om investeringsskyddsavtal respektive en historisk skolreform.

Henrik Horn och Thomas Tangerås artikel ”Economics of International Investment Agreements” har blivit accepterad för publicering i Journal of International Economics. Deras studie utgår från frågan om utländska investeringar ska ha ett särskilt rättsligt skydd mot indirekt expropriering, det vill säga åtgärder som slår ut deras vinster utan att ägandet tas över. I studien visar de hur ett sådant skydd kan ge aggregerade välfärdsvinster. Dessa kan dock tillfalla utländska investerare på bekostnad av samhället i övrigt.

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, är en av författarna till studien” Revisiting Sweden’s Comprehensive School Reform: Effects on Education and Earnings”. Tillsammans med kollegorna Martin Fischer, Gawain Heckley och Martin karlsson undersöker hon effekterna av övergången till enhetsskolan. Studiens resultat visar på små genomsnittliga inkomsteffekter, men större utbildningseffekter och inga minskade arbetsinkomster för elever till högutbildade. Studien är accepterad för publicering i Journal of Applied Econometrics.

Mårten Blix och Henrik Jordahl har skrivit boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, utgiven av Oxford University Press. Boken sammanställer forskningsläget om privatiserade välfärdstjänster och lanserades vid ett webbinarium som du kan se här. I samband med webbinariet gjordes också en podd där forskarna svarade på ett urval av publikfrågor.

Fredrik Sjöholm, vd för IFN och professor i internationell ekonomi, berättar om pandemins effekter på globaliseringen i ett nytt avsnitt av IFN-podden, Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen.

Utöver det, finns flera nya Working Papers (tidig ännu opublicerad forskning), accepterade artiklar och publicerade artiklar. De finns alla här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se