Aktuellt

Bokrecension om svensk privatiserad välfärd

2021-04-05

Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahls, IFN och Örebro universitet, nya bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, recenseras av  professor Diane Coyle i hennes blogg The Enlightened Economist.

I boken sammanställer Blix och Jordahl nationalekonomisk forskning om privatisering av välfärdstjänster i Sverige. De ger också en historisk bakgrund till de politiska beslut som legat till grund för privatiseringen och diskuterar för-och nackdelar med det svenska välfärdsexperimentet.

Diane Coyle skriver:

”This should go on any public policy course reading list in future, and is also a must-read for the policy world too. Lessons from other countries can be valuable, and in the UK we tend mainly to look at the US and to a lesser degree other Anglophone places, so this overview of Sweden’s experience is very welcome.”

Läs recensionen här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se