Aktuellt 2010

 • IFN med och bygger upp nytt center för finansforskning

  2010-12-10

  Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap blir namnet på det nya centrum som Ekonomihögskolan i Lund ska bygga upp i samarbete med IFN. Centret har fått ett tioårigt finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova och innebär att IFN kan satsa ännu mer på forskning om samhällsekonomiska effekter av riskkapital. Läs mer

 • Forskare presenterar nya idéer för innovation

  2010-11-30

  Entreprenörskapsforum presenterade på en konferens måndagen den 29 november 2010 Swedish Economic Forum Report 2010. Årets tema var ”En innovationsstrategi för Sverige” och Lars Persson, docent och vice vd på IFN, var en av de 10 forskare som medverkade i konferensen och som har bidragit med kapitel till rapporten. I rapporten tar författarna upp en rad nya idéer och förslag inför regeringens…

 • Arbetsmarknadsregleringar diskuteras på ministermöte

  2010-10-25

  När de nordiska finansministrarna möts i Oslo den 29 november kommer IFN-forskaren Per Skedinger att närvara för att presentera en rapport om anställningsskyddets effekter på sysselsättningen. Rapporten innehåller nya empiriska resultat samt beskriver utvecklingen av anställningsskyddet i OECD-länderna. Läs mer

 • Ny redaktör för Ekonomisk Debatt

  2010-11-11

  Andreas Bergh, forskare vid IFN, har utsetts till ny redaktör för tidskriften Ekonomisk Debatt från och med årsskiftet. Redaktörskapet är på två år och kommer under 2011 att delas med docent Klas Fregert, Lunds universitet. - Jag hoppas att Ekonomisk Debatt ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten, och att den ska uppfattas som intressant för betydligt fler än akademiskt verksamma…

 • Fredrik Sjöholm talare på Kinakonferens

  2010-11-11

  När GEP:s Kinakonferens anordnades för tredje året var IFN-forskaren Fredrik Sjöholm en av huvudtalarna. Temat för konferensen var hur utvecklingen av Kinas ekonomi har påverkat den inhemska arbetsmarknaden och entreprenörskapet.  Läs mer  

 • Stanfordforskare besökte IFN

  2010-10-18

  Paul Oyer, professor i ekonomi vid Stanford University, gästade IFN den 20-21 oktober. Hans forskning är inriktad på organisationell ekonomi och human resource management och han har bland annat studerat hur företag rekryterar och belönar sina anställda. Paul Oyer höll också ett seminarium som handlade om hur riskkapitalägda bolag belönar ledningsgruppen och huruvida belöningsprogammen…

 • Första nationella konferensen nationalekonomi

  2010-09-29

  Den 1 och 2 oktober hålls den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige. Syftet är både att öka kontaktytorna mellan nationalekonomer och att ge verksamma inom departement, statliga verk, etc möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare. Flera IFN-forskare medverkar. Läs mer

 • IFN-forskaren Lars Oxelheim tilldelas pris för bästa artikel i Ekonomiska Samfundets Tidskrift

  2010-09-21

  IFN-forskaren professor Lars Oxelheim tilldelas, tillsammans professor Clas Wihlborg, Chapman University, J.V. Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2008–2009. De får priset för sin artikel om ”Företagsrekonstruktion i tider av makroekonomisk turbulens – fallen GM och Ford". Priset delas ut vid en ceremoni i Helsingfors den 21 september. Läs mer

 • IFN-forskare undersöker effekten av skolval

  2010-09-08

  Karin Edmark, fil.dr och verksam som forskare på IFN, har just flyttat till USA för att under ett år gästforska på nationalekonomiska institutionen vid University of California, San Diego. Karin kommer främst att forska på två olika områden; effekter av skolval och skattesystemets effekter på egenföretagande. Läs mer

 • Ny bok: Government Size and Implications for Economic Growth

  2010-07-12

  På Wall Street Journals debattsida presenterar IFN-forskarna Andreas Bergh och Magnus Henrekson sina slutsatser om sambandet mellan en utvidgad offentlig sektor och ett lands tillväxttakt. Argumentationen tar sin utgångspunkt i Berghs och Henreksons nya bok Government Size and Implications for Economic Growth.  Läs debattartikeln

 • Den rödgröna politiken granskad: Jobben, tillväxten och fördelningen

  2010-07-02

  IFN-forskarna Andreas Bergh och Henrik Jordahl har på uppdrag av tankesmedjan FORES granskat de rödgrönas politiska alternativ utifrån det gemensamma budgetförslag de lade fram den 3 maj. "Den rödgröna politiken granskad" är ett Policy Paper som analyserar vad oppositionens reformer och ställningstaganden innebär för jobben och tillväxten.  Läs mer

 • Världsledande forskare prisas

  2010-06-01

  Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelades det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Han fick priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen. Priset delades ut av handelsminister Ewa Björling vid en ceremoni på Rosenbad i Stockholm den 26 maj. Lerner gav sedan en prisföreläsning med rubriken ”Why Public Efforts to…

 • IFN Stockholm Conference 2010 – Innovation Ownership and Competition Policy

  2010-05-31

  Den 3–4 juni var IFN värd för en internationell forskarkonferens på temat ”Innovation, Ownership and Competition Policy”. Det finns en ökad medvetenhet om betydelsen av ägarskap och ägarskapsförändringar i innovationsprocesser. Men det behövs ytterligare forskning på området och IFN bjöd därför in internationellt framstående forskare från Europa och USA inom detta fält för att…

 • Recension av IFN:s jubileumsbok

  2010-05-28

  I senaste numret av Ekonomiska Samfundets Tidskrift recenserar professor Benny Carlson, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, IFN:s bok IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.  Läs recensionen

 • Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy

  2010-05-28

  Tisdagen den 25 maj anordnade IFN i samarbete med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett akademiskt seminarium med årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor Josh Lerner. Lerner ägnade seminariet åt att diskutera företagsänglarnas betydelse för entreprenörskap och företagsutveckling. Läs referat

 • Effekter av anställningsskydd: Vad säger den senaste forskningen?

  2010-05-28

  Anställningsskyddet är inte bara en kontroversiell fråga i samhällsdebatten, utan även ett livaktigt forskningsområde. Medan turordningsreglerna står i centrum i den svenska debatten, har andra betydelsefulla delar i anställningsskyddet blivit mindre uppmärksammade. För att öka kunskapen om effekterna av den svenska arbetsrätten och bredda diskussionen kring anställningsskyddet bjöd IFN in till…

 • Finanspolitiska rådets rapport för 2010

  2010-05-18

  Helena Svaleryd, docent och forskare på IFN, och ledamot i Finanspolitiska rådet presenterade den 18 maj årets granskning av regeringens ekonomiska politik på en konferens anordnad av rådet. På grund av den stora osäkerheten om den ekonomiska krisens långsiktiga effekter bör inga ytterligare utfästelser om permanenta ofinansierade reformer göras. Men de starka offentliga finanserna i Sverige ger…

 • Ny medarbetare på IFN: Andreas Bergh

  2010-05-11

  Andreas Bergh disputerade i nationalekonomi 2003 vid Lunds universitet, och har sedan dess forskat både om korruption i svenska kommuner och om hur globaliseringen påverkar världens fattigaste länder. Han är från den 11 maj institutsaffilierad forskare och kommer från den 1 juli att vara anställd på IFN. Idag arbetar Andreas som föreläsare på nationalekonomiska institutionen i Lund och som…

 • Ny bok: Employment Protection Legislation ‒ Evolution, Effects, Winners and Losers

  2010-05-12

  Lagen om anställningsskydd är ett av de mest uppmärksammade och omdebatterade ämnena på arbetsmarknadens område. Per Skedingers nya bok är en unik sammanställning av mer än hundra internationella forskningsstudier på området. Boken ger en överblick över utformningen, utvecklingen och forskningen rörande effekterna av arbetsskyddslagstiftning världen över. Läs mer

 • IFN:s Årsbok 2009

  2010-05-12

  Under 2009 firade IFN 70-årsjubileum. Entreprenören J. Sigfrid Edström lyckades 1939 förverkliga sin övertygelse om att näringslivet behövde ett eget kvalificerat forskningsinstitut, det som i dag är IFN. Vi kraftsamlar vår forskning kring fyra programområden: Globaliseringen och företagen, Entreprenörskapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi samt Elmarknadens ekonomi. I vår forskning slår vi vakt…

 • Öppet hus för doktorander

  2010-04-29

  Den 28 april arrangerade IFN ett Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi. IFN är en av de största arbetsgivarna för disputerade nationalekonomer och alltid intresserade av nya förmågor. Vårt mål är att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av stor betydelse för näringslivet. Vi berättade om hur IFN fungerar som forskningsmiljö och några av…

 • Ny medarbetare: Karin Edmark

  2010-03-31

  Karin Edmark är filosofie doktor i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Hon disputerade 2007 på avhandlingen ”Strategic Interactions among Swedish Local Governments”. Hennes forskning är empiriskt inriktad, med fokus på offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Karin kommer bland annat att arbeta med frågor kring effekterna av ökade valmöjligheter och konkurrens inom…

 • En inblick i Vita Huset genom presidentens högste ekonomiske rådgivare

  2010-02-19

  Onsdagen den 10 februari delade Professor Edward P. Lazear med sig av sina erfarenheter från sin tid som högste ekonomiske rådgivare till president George W. Bush under 2006 till 2009. Seminariet handlade om arbetet med att forma den amerikanska administrationens ekonomiska politik under några högintressanta och omvälvande år med särskilt fokus på den finansiella krisens inledande…

 • Forskare som sätter fokus på riskkapitalets funktion belönas med 100 000 euro

  2010-02-03

  Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Josh Lerner är professor i Investment Banking vid Harvard Business School, Boston, USA. Han får priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen. Prissumman är 100 000 euro. Läs mer

 • Policyseminarium: Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar?

  2010-01-20

  För att öka kunskapen om det aktuella läget för utländska direktinvesteringar arrangerade IFN ett öppet seminarium onsdagen den 17 februari. Den senaste tidens globala protektionistiska tendenser är oroande. Som ett led i att skydda jobben håller möjligheten till utländska företagsförvärv på att begränsas i många länder. Parallellt konkurrerar länder i det fördolda med skattelättnader och…

 • IFN-forskare tilldelas Myrdalspriset 2010

  2010-01-25

  Myrdalspriset 2010 har tilldelats Henrik Jordahl, Mikael Elinder och Panu Poutvaara för artikeln "Själviska och framåtblickande väljare - Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?", som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt 2, 2009. Läs mer

 • Råd till en finansminister

  2010-01-21

  Daniel Waldenström medverkar i SNS Konjunkturråds rapport 2010, Råd till en finansminister som presenteras den 21 januari. Daniel ger tillsammans med fem andra forskare råd till finansministern om vad han ska göra för att rusta svensk ekonomi för att stå starkare och konkurrenskraftigare när Sverige väl lämnar krisen bakom sig. Daniel bidrar med kapitlet ”Den…

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se