Aktuellt 2010

Ny bok: Employment Protection Legislation ‒ Evolution, Effects, Winners and Losers

2010-05-12


Lagen om anställningsskydd är ett av de mest uppmärksammade och omdebatterade ämnena på arbetsmarknadens område. Per Skedingers nya bok är en unik sammanställning av mer än hundra internationella forskningsstudier på området. Boken ger en överblick över utformningen, utvecklingen och forskningen rörande effekterna av arbetsskyddslagstiftning världen över.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se