Aktuellt 2010

Finanspolitiska rådets rapport för 2010

2010-05-18

Helena Svaleryd, docent och forskare på IFN, och ledamot i Finanspolitiska rådet presenterade den 18 maj årets granskning av regeringens ekonomiska politik på en konferens anordnad av rådet. På grund av den stora osäkerheten om den ekonomiska krisens långsiktiga effekter bör inga ytterligare utfästelser om permanenta ofinansierade reformer göras. Men de starka offentliga finanserna i Sverige ger viss stabiliseringspolitisk handlingsfrihet, skriver Finanspolitiska rådet.

Presentationer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se