Aktuellt 2010

Policyseminarium: Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar?

2010-01-20

För att öka kunskapen om det aktuella läget för utländska direktinvesteringar arrangerade IFN ett öppet seminarium onsdagen den 17 februari. Den senaste tidens globala protektionistiska tendenser är oroande. Som ett led i att skydda jobben håller möjligheten till utländska företagsförvärv på att begränsas i många länder. Parallellt konkurrerar länder i det fördolda med skattelättnader och subventioner om utländska företags nyetableringar. Motståndet mot utländska företagsförvärv riskerar att få långtgående konsekvenser för svenska företag och svensk ekonomi.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se