Aktuellt 2010

Ny medarbetare: Karin Edmark

2010-03-31


Karin Edmark är filosofie doktor i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Hon disputerade 2007 på avhandlingen ”Strategic Interactions among Swedish Local Governments”. Hennes forskning är empiriskt inriktad, med fokus på offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Karin kommer bland annat att arbeta med frågor kring effekterna av ökade valmöjligheter och konkurrens inom utbildningssektorn.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se