Aktuellt 2011

 • Ny affillierad elmarknadsforskare

  2011-12-23

  Johannes Mauritzen har en M.A. i nationalekonomi från University of Washington, Seattle, och är doktorand vid Institutet för företagsekonomi, Norges Handelshögskola i Bergen. Johannes forskning är inriktad på empirisk energismarknadsforskning med ett särskilt intresse för investeringar i förnyelsebar energi. På IFN arbetar Johannes…

 • IFN-forskare blir biträdande redaktör för ledande vetenskaplig tidskrift

  2011-12-16

  Yves Zenou, professor vid Stockholms universitet och verksam vid IFN börjar den 1 januari 2012 som biträdande redaktör (Associate Editor) för den högt ansedda Journal of the European Economic Association. Tidskriften är en av de ledande inom nationalekonomisk vetenskap. Bakom tidskriften står European Economic Association (EEA) och utgivare är Wiley Blackwell.

 • Frukostseminarium – Mera kärnkraft?

  2011-12-16

  Sverige står vid ett vägskäl när det gäller den framtida elförsörjningen. Nästan halva Sveriges elproduktion kommer från ålderstigna kärnkraftverk som behöver bytas ut eller ersättas med annan produktion. Frågan om vem som bör äga den framtida kärnkraftsproduktionen och hur marknaden kan öppnas upp för flera nya och alternativa ägare stod i fokus under ett frukostseminarium på IFN. Läs referat…

 • Första forskarkonferensen om finansforskning

  2011-12-01

  Den 1 – 2 december arrangerades den första forskningskonferensen inom ramen för Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap. Det är ett nytt centrum för finansvetenskap som IFN byggt i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund och som fått ett tioårigt finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Konferensen spänner över en brett spektrum av forskningsområden inom finansforskning och samlar…

 • Bättre kvalitet, mångfald och valfrihet utan vinster

  2011-11-14

  Henrik Jordahl, docent och programchef för Tjänstesektorns ekonomi, medverkar i ett seminarium om vinst i företag inom vård, skola och omsorg på Kvalitetsmässan den 17 november. Arrangör är Svenskt Näringsliv och medverkar gör även bl. a Björn Zackrisson, Affärsområdeschef Hälsa och Sjukvård, Praktikertjänst; Anders W Jonsson, 1:e vice ordförande, Centerpartiet; Helene Hellmark Knutsson,…

 • Reglering eller diskriminering - vad hindrar etablering?

  2011-11-10

  IFN:s arbetsmarknadsforskare Per Skedinger medverkar i en ny forskningsrapport från FORES som lanserades den 8 november. Rapporten handlar om invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är de stora hindren; stelbent arbetsrätt och lönebildning eller etnisk diskriminering? På seminariet medverkade även integrationsminister Erik Ullenhag och Irene Wennemo,…

 • En effektivare elmarknad

  2011-11-02

  I en rapport till Finansdepartementet och Expertgruppen för miljöstudier analyserar IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hur incitamenten för investeringar i den svenska elmarknaden kan förbättras. Rapporten släpps i samband med ett seminarium på Rosenbad den 11 november. Läs inbjudan

 • Ny affillierad forskare

  2011-11-02

  Ola Bengtsson är Assistant Professor of Finance vid College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign, och sedan november affillierad till IFN. Olas forskning är i huvudsak inriktad på företagsfinansiering, juridik och entreprenörskap. I sitt senaste forskningsprojekt har han tittat närmare på finansieringskontrakt mellan riskkapitalister och entreprenörer. Läs mer på…

 • Vård och omsorg under omvandling

  2011-10-21

  Tillväxtverket och Tillväxtanalys arrangerar ett seminarium om marknaden för vård- och omsorgstjänster med fokus på entreprenörskap och konkurrensutsättning. Docent Henrik Jordahl medverkar från IFN för att berätta om erfarenheterna och forskningen om privata leverantörer inom offentliga finansierade tjänster. Läs mer

 • Per Skedinger om ungdomsarbetslösheten

  2011-10-11

  Folkpartiet arrangerar ett seminarium om ungdomsarbetslösheten i riksdagen den 13 oktober. IFN-forskaren Per Skedinger medverkar som forskare och expert i ett panelsamtal med bl.a. Erik Ullenhag, integrationsminister och Inger Beinov Stojberg, fd arbetsmarknadsminister, Venstre. Utifrån rubriken ”Unga ska ha jobb!” diskuteras den svenska höga arbetslösheten för unga. Vilka insatser har genomförts…

 • IFN-forskare får pris för vetenskaplig artikel

  2011-10-01

  Professor Yves Zenou, Stockholms universitet och IFN, och Eleonora Patacchini, Roms universitet, har fått pris för sin artikel “Juvenile Delinquency and Conformism”. Bakom priset står forskningstidskriften Journal of Law, Economics and Organization, som tillsammans med Yale University och Oxford University Press från och med 2011 årligen delar ut Oliver E. Williamson pris för bästa artikel i…

 • Strategic Entrepreneurship Journal

  2011-09-30

  Frédéric Delmar, professor i entreprenörskap och forskare inom IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi är nytillträdd redaktionsmedlem och ”associate editor” för den topprankade vetenskapliga tidskriften Strategic Entrepreneurship Journal.

 • IFN-forskare om hur etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden kan förbättras

  2011-09-29

  Finansdepartementet arrangerar den 28 september ett seminarium med fokus på hur etableringen av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden kan förbättras. Yves Zenou, professor och knuten till IFN, presenterar sin forskning kring hur den segregerade arbetsmarknaden kan brytas. Ett konkret förslag är nystartszoner där företag uppmuntras att etablera sig i segregerade områden, vilket visar sig…

 • IFN-forskare medverkar i ny bok om svensk välfärd

  2011-09-07

  I forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (SNS Förlag) gör en rad ledande välfärdsforskare en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster. Jonas Vlachos undersöker i kapitlet ”Friskolor i förändring” hur konkurrensen har påverkat den svenska skolan. Läs mer

 • Ny vetenskaplig publikation: Statligt finansierade patentprojekt överlever sällan

  2011-09-01

  Artikeln ”Publicly-Funded R&D Programs and Survival of Patents" av Roger Svensson har blivit accepterad för publicering i den vetenskapliga tidskriften Applied Economics. Svensson visar att det är själva lånevillkoren som gör att statligt finansierade patentprojekt ofta misslyckas, snarare än att staten är dålig på att välja ut lovande projekt. Läs mer

 • Joacim Tåg ny chef för Globaliseringsprogrammet

  2011-08-23

  Joacim Tåg är ny chef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen. Han disputerade 2008 vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har jobbat på IFN sedan dess. Hans forskning handlar om hur finansmarknaderna påverkar samhället, mer specifikt om förändringar i företag efter ägarbyten/riskkapitalinvesteringar.

 • Avhandling om sambandet mellan entreprenörskap och egenföretagande

  2011-08-23

  IFN-medarbetaren Tino Sanandaji disputerade i juli vid University of Chicago. Ett viktigt resultat från jämförelsen är att länder med hög grad av entreprenörskap har färre egenföretagare. Läs mer

 • Nyanställda forskare

  2011-08-23

  Niclas Berggren och Ola Andersson är nyanställda som forskare hos IFN. Niclas forskning är inriktad på institutionell ekonomi medan Ola Andersson ägnar sig åt spelteori. Läs mer om Niclas Berggren Läs mer om Ola Andersson

 • IFN:s böcker tillgängliga digitalt

  2011-08-23

  Nästan alla böcker som getts ut på svenska av IFN:s medarbetare sedan 1939 finns nu tillgängliga på institutets webbplats.  Läs mer 

 • Konferens om industriell ekonomi

  2011-08-23

  500 deltagare och 350 presentationer av vetenskapliga arbeten blir det när European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) årliga internationella konferens äger rum i Stockholm den 1─3 september. Läs mer

 • IFN-forskare ger råd inför Kinas femårsplan

  2011-08-16

  Professor Yves Zenou är en av de världsledande ekonomer som har deltagit i ett kinesiskt forskningsprogram inför landets kommande femårsplan. Han lyfte behovet av billiga bostäder för att minska fattigdomen och främja landets utveckling. Läs mer

 • IFN-konferens om entreprenörskap och riskkapital

  2011-06-30

  I juni ägde IFN Stockholm Conference 2011 rum i Vaxholm. På konferensen presenterades studier om bland annat entreprenörers kommersialiseringsstrategier, effekterna av riskkapitalinvesteringar och om hur olika lagar påverkar marknaden för företagsägande. Läs mer

 • Medverkan i Almedalen

  2011-06-28

  Under Almedalsveckan i Visby medverkar forskare från IFN i olika seminarier och debatter. Läs mer

 • Sambandet mellan välfärdspolitik och ekonomi

  2011-06-15

  Socialförsäkringar kan antingen ha en stimulerande eller en hämmande effekt på den ekonomiska utvecklingen. Det var ett av Andreas Berghs budskap när han deltog i en offentlig diskussion på Rosenbad.

 • Hur vet vi när nästa kris kommer?

  2011-06-01

  På ett policyseminarium arrangerat av IFN den 30 maj presenterade professor Edward Altman, en modell som han anser bättre skulle förutse framtida finanskriser. Seminariet utgick ifrån Altmans modell som belystes ur ett svenskt perspektiv med inlägg av vice riksbankschefen, professor Karolina Ekholm, och professor Lars Oxelheim, IFN. Läs mer och se Edward Altmans presentation

 • Diskussion i Bryssel om barnomsorg i EU

  2011-05-23

  På ett policyseminarium i Bryssel presenterar Mikael Elinder en rapport om hur barnomsorg är organiserad i EU och vilka möjligheter som finns för privata företag att verka på den europeiska marknaden. Läs mer

 • IFN-forskare deltar i WTO-diskussion

  2011-05-19

  Maria Persson och hennes kollega Yves Bourdet är två av de experter som har blivit ombedda av Världshandelsorganisationen, WTO, att delta i diskussionerna inför WTO:s kommande årsrapport som har fokus på regionala frihandelsavtal. Läs mer

 • Forskningskonferens om europeisk integration

  2011-05-13

  Den 17–20 maj arrangerar Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi en konferens med fokus på svensk och internationell forskning om Europa. Konferensen, som anordnas varje år, har den här gången europeisk integration som tema. Läs mer

 • Henrik Jordahl vald till styrelseledamot i European Public Choice Society

  2011-05-06

  När European Public Choice Society i månadsskiftet april-maj höll sin årliga konferens i Rennes valdes Henrik Jordahl till ny medlem av organisationens Executive Board. European Public Choice Society grundades 1972 och har som syfte att främja ekonomisk och ämnesöverskridande forskning om politiskt beslutsfattande. Läs mer

 • Prins Daniel delar ut Global Award for Entrepreneurship Research

  2011-05-05

  Utdelningen av årets pris inom entreprenörskapforskning, Global Award for Entrepreneurship Research, kommer att ske den 16 juni i samband med ICSB:s världskonferens i Stockholm. Detta år kommer det att bli extra festligt då prins Daniel kommer att delta i öppnandet av världskonferensen och dela ut priset. Läs mer

 • Diskussion i Bryssel om EU:s framtid

  2011-05-04

  IFN-forskaren professor Lars Oxelheim presenterar den 6 maj den 14:e upplagan av Europaperspektiv med rubriken "Överlever EMU utan en fiskal union?". Läs mer

 • IFN:s årsbok 2010

  2011-05-02

  En grundförutsättning för att nya branscher ska tillkomma och existerande utvecklas är att det råder ett gott klimat för entreprenörer och innovationer. IFN:s forskning visar att en fungerande uppköpsmarknad för små företag är en förutsättning för snabb industriell utveckling. Om det och mycket annat kan du läsa i IFN:s årsbok för 2010.  Läs mer

 • "Indonesiens ekonomi borde växa mer"

  2011-04-22

  "Indonesiens ekonomi borde växa mer", var ett av Fredrik Sjöholms huvudbudskap när han pratade inför ett hundratal indonesiska opinionsbildare och politiker i Jakarta. Läs mer

 • Magnus Henrekson hjälper regeringen

  2011-03-21

  IFN:s vd Magnus Henrekson har blivit utsedd av regeringen till en av fem sakkunniga i en kommitté som ska se över företagsbeskattningen. Läs mer

 • IFN-forskare diskuterar Kinas ekonomi

  2010-03-14

  När årets upplaga av Tillväxtdagarna i Göteborg äger rum den 17-18 mars är det Kinas ekonomiska utveckling som står i fokus. Fredrik Sjöholm kommer att vara med i en panel och diskutera "Kinas växande roll i världsekonomin". Läs mer

 • Vitsen med vinster i välfärden

  2011-03-10

  I en ny bok berättas om hur fyra företag i välfärdssektorn konkret gör för att både leverera hög kvalitet och vinst. IFN-forskaren Henrik Jordahl har bidragit med ett kapitel om nationalekonomiska perspektiv på vinster i välfärden. Läs mer

 • Nytt nummer av Ekonomisk Debatt ute

  2011-02-23

  I årets första nummer av Ekonomisk Debatt bidrar flera av IFN:s forskare med texter. Nina Öhrn och Magnus Henrekson skriver om utflyttningen av huvudkontor, Henrik Jordahl m.fl. om var svenska samhällsvetare står politiskt och Yves Zenou och Mikael Stenkula om sambandet mellan städer och tillväxt.  Läs Ekonomisk Debatt 1/2011 Diskutera artiklarna på bloggen Ekonomistas

 • Vem är bäst på att effektivisera?

  2011-02-15

  I IFN:s senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vad kollegornas lön betyder för ditt välbefinnande och ifall nya företag är bättre än gamla på att effektivisera. Nyhetsbrevets temaartikel är skriven av Daniel Waldenström och handlar om varför höga inkomster tenderar att gå i arv och varför rörligheten bland de mest förmögna är betydligt lägre än hos befolkningen som helhet. Läs…

 • Assar Lindbeck tilldelas två fina priser

  2011-01-02

  Myrdalspriset 2010 har tilldelats professor Assar Lindbeck för artikeln "Lärdomar av finanskrisen", som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 4, 2010. Assar Lindbeck har även tilldelats Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för sin roll som institutionsbyggare och samhällsdebattör med stor genomslagskraft. Läs mer

 • Michael Treschow ny styrelseordförande för IFN

  2011-02-01

  Michael Treschow är ny styrelseordförande för IFN från och med februari och ersätter därmed Björn Hägglund som lämnar posten efter åtta år. Läs mer

 • Johanna Rickne ny forskare hos IFN

  2011-02-01

  Johanna Rickne är nyanställd som forskare hos IFN. Hon är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i januari 2011 vid Uppsala Universitet. Vid IFN forskar Johanna om internationalisering, löner och socialförsäkringar i den kinesiska industrisektorn. Läs mer

 • Forskning om branschers uppgång och fall får 100 000 euro

  2011-01-26

  Den amerikanske professorn Steven Klepper tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2011. Steven Kleppers forskning visar bland annat hur innovationstakten förändras under en industris livscykel. Han förklarar skillnader i hur företagen satsar på innovation, vad dessa satsningar innehåller samt hur framgångsrika de blir. Läs mer

 • Överlever EMU utan fiskal union?

  2011-01-20

  Onsdagen den 2 februari lanseras den fjortonde årgången av Europaperspektiv under ett seminarium i Stockholm. Professorn och IFN-forskaren Lars Oxelheim är en av bokens tre redaktörer och kommer delta i seminariet. Läs mer

 • Frukostseminarium om städer och tillväxt

  2011-01-17

  Forskning visar att storstäderna har fått en ökad betydelse för Sveriges konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Under ett frukostseminarium diskuterades vilka politiska konsekvenser som kan dras av det, och ifall det finns en motsättning mellan att satsa på storstäderna och att satsa på landets andra delar. Läs mer och se seminariet på video

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se