Aktuellt 2011

Henrik Jordahl vald till styrelseledamot i European Public Choice Society

2011-05-06

När European Public Choice Society i månadsskiftet april-maj höll sin årliga konferens i Rennes valdes Henrik Jordahl till ny medlem av organisationens Executive Board. European Public Choice Society grundades 1972 och har som syfte att främja ekonomisk och ämnesöverskridande forskning om politiskt beslutsfattande.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se