Aktuellt 2011

Hur vet vi när nästa kris kommer?

2011-06-01

Professor Edward Altman. Foto: David Lundberg

På ett policyseminarium arrangerat av IFN den 30 maj presenterade professor Edward Altman, en modell som han anser bättre skulle förutse framtida finanskriser. Seminariet utgick ifrån Altmans modell som belystes ur ett svenskt perspektiv med inlägg av vice riksbankschefen, professor Karolina Ekholm, och professor Lars Oxelheim, IFN.

Läs mer och se Edward Altmans presentation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se