Aktuellt 2011

IFN-forskare medverkar i ny bok om svensk välfärd

2011-09-07

I forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (SNS Förlag) gör en rad ledande välfärdsforskare en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster. Jonas Vlachos undersöker i kapitlet ”Friskolor i förändring” hur konkurrensen har påverkat den svenska skolan.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se