Aktuellt 2011

IFN-forskare om hur etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden kan förbättras

2011-09-29

Finansdepartementet arrangerar den 28 september ett seminarium med fokus på hur etableringen av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden kan förbättras. Yves Zenou, professor och knuten till IFN, presenterar sin forskning kring hur den segregerade arbetsmarknaden kan brytas. Ett konkret förslag är nystartszoner där företag uppmuntras att etablera sig i segregerade områden, vilket visar sig effektivt i andra länder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se