Aktuellt 2011

Per Skedinger om ungdomsarbetslösheten

2011-10-11

Folkpartiet arrangerar ett seminarium om ungdomsarbetslösheten i riksdagen den 13 oktober. IFN-forskaren Per Skedinger medverkar som forskare och expert i ett panelsamtal med bl.a. Erik Ullenhag, integrationsminister och Inger Beinov Stojberg, fd arbetsmarknadsminister, Venstre. Utifrån rubriken ”Unga ska ha jobb!” diskuteras den svenska höga arbetslösheten för unga. Vilka insatser har genomförts och vad behöver göras framöver? Är lägre ingångslön för unga en väg framåt?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se