Aktuellt 2012

"Under året som gått publicerade vi 53 artiklar i internationella forskningstidskrifter och antologier", Magnus Henrekson.

 • Mycket mer än siffror

  2012-12-28

  Forskning inom nationalekonomi handlar inte enbart om formler och statistik. IFN-forskarna studerar allt från konkurrens i näringslivet till enskilda individers beteende. IFN-forskaren Martin Ljunge har nyligen publicerat ett working paper om att individer med högre tillit spenderar mer tid på internet och mindre tid i TV-soffan.

 • Julhälsning

  2012-12-21

  Under 2012 har ett stort antal böcker utgivits med IFN-forskare som författare eller medförfattare. Vår förhoppning är att dessa, med nationalekonomisk forskning som utgångpunkt, möjliggör resonemang och dialog i samhällsdebatten.

 • Stipendium till IFN-forskare

  2012-12-11

  IFN-forskaren Martin Olsson har från 1 januari 2013 tilldelats Wallanderstipendiet. Totalt har fyra nationalekonomiska forskare under 2012 beviljats treårig full forskningsfinansiering (totalt cirka 1,5 miljoner kronor) med syfte att forskarna ska kunna uppnå docentkompetens.

 • Lyfter friskolorna svenska elever?

  2012-12-04

  Forskarna Mikael Lindahl och Anders Böhlmark har funnit positiva effekter av friskolereformen: ”Genomsnittsresultatet förbättras i kommuner med högre friskoleandel. Förbättringarna omfattar både elever i kommunala skolor och friskolor” rapporterade forskarna på ett seminarium som arrangerades av SNS den 4 december.

 • De jämför entreprenörskap i Sverige och USA

  2012-11-26

  I en särskild utgåva av Industrial and Corporate Change, som publiceras första kvartalet 2013, förklarar Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, företagandets förutsättningar i Sverige respektive USA. Den första inledande artikeln finns redan nu tillgänglig.

 • Lars Persson adjungerad professor i Lund

  2012-11-16

  Docent Lars Persson, vice vd IFN som nyligen även har utsetts till CESifo Fellow (Center for Economic Studies vid universitetet) i München, har blivit adjungerad professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

 • Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?

  2012-11-15

  Som en del av IFN:s forskning om tjänstesektorns ekonomi har ett samarbete inletts med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. En serie seminarier ingår i samarbetet och den 15 november arrangerade SNS ett sådan med titeln "Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?"

 • Initierad debatt i Axess TV

  2012-11-28

  Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, deltog på torsdagen i del 5, hösten 2012, av Ekonomiklubben på Axess TV. Frågor som diskuterades var bland annat USA:s ekonomi och företagsbeskattning.

 • Offentlig upphandling från forskningens horisont

  2012-11-08

  Det svenska industrisamhället har övergått i en tjänsteekonomi. Detta har IFN tagit fasta på i programmet Tjänstesektorns ekonomi. Som en del av forskningsprogrammet har IFN under 2012 inlett ett samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

 • Finansiering från Vetenskapsrådet till IFN-forskare

  2012-11-02

  Vetenskapsrådet har beslutat om mottagare av forskningsbidrag, inom ramen för årets stora utlysning. Inom humaniora och samhällsvetenskap har IFN-forskaren Johanna Rickne tilldelats 3 miljoner kronor för att under tre år studera ”Kvinnor och män i politiken: könskvotering, representation, karriärer och inflytande”.

 • Nyheter i kort

  2012-10-29

  IFN har inlett ett samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, om system och former för produktion av välfärdstjänster. Samarbetet utgör en del av IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi. IFN och docent Henrik Jordahl ansvarar för forskningen på området. SNS arrangerar bland annat seminarier. Under hösten…

 • Seminarium: Bättre folkhälsa med minskad inkomstspridning?

  2012-10-09

  På tisdagen arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, IFN, ett seminarium kring boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Tre IFN-forskare är författare till denna genomgång av forskningen på området: Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström. Det blev en diskussion om problemen med att tolka fakta, vad ojämlikhet…

 • SNS Analys: Personvalssystemet – ett meningslöst kryssande?

  2012-09-21

  Halvvägs genom innevarande mandatperiod presenterade nationalekonomerna Olle Folke (Columbia University och Institutet för Näringslivsforskning) och Johanna Rickne (Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet) en rapport om hur personvalet påverkar partiernas nomineringsprocesser. Rapporten presenteras på ett SNS-seminarium. Läs mer och se film

 • Personaloptioner för innovativt entreprenörskap

  2012-09-03

  Inom ramen för Företagsskattekommitténs arbete har professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Ph.D. Tino Sanandaji, forskare vid IFN och postdoktor vid Harris School of Public Policy, University of Chicago, presenterat expertrapporten ”Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap”.

 • Ett ramverk för innovationspolitiken

  2012-08-23

  Tisdagen den 21 augusti lanserades boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?. Författare är Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Klas Eklund,  SEB, och Magnus Henrekson, IFN. Marcus Wallenberg höll ett inledningsanförande. Läs referat från seminariet

 • Vad avgör vem som vinner USAs presidentval?

  2012-08-21

  Ett par veckor efter att republikanernas och demokraternas konvent i USA avslutats, dvs i mitten av september, kan man i stort lita på det valresultat som opinionsundersökningarna förutspår, förklarade professor Robert S. Erikson från Columbia University på ett seminarium arrangerat den 16 augusti av IFN i samarbete med FORES. Läs referat

 • Ekonomi är att välja

  2012-08-14

  Nu kan vi läsa Assar Lindbecks memoarer Ekonomi är att välja. Med boken vill han ”förmedla vad jag har lärt under de sex decennier som jag arbetat med samhällsekonomiska frågor - en rapport från en bildningsresa för att använda en pretentiös formulering.” Assar Lindbeck har som få andra svenska forskare gjort avtryck i den ekonomisk-politiska debatten och varit involverad i många viktiga frågor i…

 • Per Hjertstrand ny forskare på IFN

  2012-08-14

  Per Hjertstrand, fil.dr i nationalekonomi från Lunds universitet har anställts som forskare på IFN. Per forskar inom ekonometri, med fokus på konsumtions- och produktionsanalys. Större delen av hans nuvarande forskning handlar om att utveckla statistiska metoder för att undersöka effekter av prisförändringar på efterfrågan av varor och tjänster. Läs mer

 • Ny expertrapport till Företagsskattekommittén

  2012-07-16

  Magnus Henrekson och Tino Sanandaji har på uppdrag av Företagsskattekommittén skrivit en expertrapport om kapitalskatter och företagande. Den nya rapporten visar med tydlighet hur beskattningen av ägarna är en minst lika viktig fråga som bolagsskatten när det handlar om att skapa tillväxt, investeringar och fler jobb i Sverige. Läs rapporten

 • IFN Stockholm Conference 2012 – Globalization, Organization and the Ownership of Firms

  2012-07-10

  Den 14–15 juni 2012 samlades särskilt inbjudna internationella forskare för att tillsammans med IFN:s forskare diskutera de utmaningar som företag ställs inför genom den ökande globaliseringen. Företagen strävar ständigt efter att öka effektiviten och ny forskning visar att företagens organisering, vertikala specialisering, ledningsmetoder och ägarskap har stor betydelse när beslut ska fattas om…

 • IFN i Almedalen

  2012-06-20

  Under Almedalsveckan i Visby medverkar flera forskare från IFN i en mängd olika seminarier och debatter. Arbetslösheten, offentligt finansierade privata tjänster, framtidens pensions- och socialförsäkringssystem är några av de frågeområden där forskarna bjudits in som experter och samtalspartners. Läs mer

 • Andreas Bergh ger årets Wibbleföreläsning

  2012-05-29

  Ohlininstitutet ger årligen ett särskilt seminarium till Anne Wibbles minne. I år talar IFN-forskaren Andreas Bergh under rubriken Från DDR-Sverige till den kapitalistiska välfärdsstaten 2030. Läs mer (extern sida)

 • Ny bok: ”Den svenska tjänstesektorn”

  2012-05-24

  Den 21 maj presenterades boken Den svenska tjänstesektorn på ett seminarium om outsourcing i offentlig sektor och näringsliv. Redaktör för boken är Henrik Jordahl och medverkar gör flera forskare från IFN. Boken kartlägger vår ekonomi från ett tjänsteperspektiv. Åtta av tio jobb finns i tjänstesektorn. Exporten av tjänster växer snabbt och står i dag för 30 procent av den totala…

 • Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

  2012-05-21

  Årets Global Award for Entrepreneurship Research delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm. Efter prisutdelningen presenterade årets pristagare Kathleen Eisenhardt, Stanford Univeristy, sin forskning om vad som kännetecknar framgångsrika entreprenörsföretag och framhöll bland annat vikten av heterogena team och förmågan att fatta snabba beslut. Läs mer på www.e-award.org

 • Åsa Hansson ny IFN-forskare

  2012-05-07

  Docent Åsa Hansson, Lunds universitet, har anställts på deltid som forskare på IFN. Åsa forskar framför allt kring skatter och deras inverkan på individers och företags beteende. Mycket av hennes forskning kretsar kring globaliseringen och den ökade skattekonkurrensen. Läs mer  

 • Vinster och privatiseringar i landet Lagom

  2012-04-27

  Sverige sägs vara lagom, men i internationella jämförelser är värderingarna extrema och det politiska klimatet kan skifta mellan ytterligheter. På 70-talet var den privata äganderätten utmanad av löntagarfonderna, i dag driver Sverige privatiseringspolitiken längre än de flesta länder. En sak förenar emellertid dessa polära uppfattningar: ingen av dem förstår den betydelse vinstmotivet har för…

 • Publicering i topp-5 tidskrift

  2012-04-25

  Karin Edmark, fil.dr och forskare vid IFN, har tillsammans med Matz Dahlberg, Uppsala universitet, och Heléne Lundqvist, IIES, Stockholms universitet, skrivit artikeln “Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution” som i mars accepterades för publicering i tidskriften Journal of Political Economy. Tidskriften är högt rankad och räknas som en topp 5-tidskrift i nationalekonomi.

 • Frukostseminarium 3 april: Bör ränteavdragen slopas?

  2012-04-16

  Riskkapitalbolagens vinster och investeringar i välfärdssektorn har under det senaste året gett upphov till en intensiv samhällsdebatt och diskussion om företagsbeskattning och ränteavdragens utformning. Men vad säger egentligen den ekonomiska och juridiska forskningen om effekter av riskkapitalinvesteringar på ekonomin och utformningen av ränteavdrag? Finns det en risk att…

 • IFN:s årsbok 2011

  2012-04-16

  En grundförutsättning för ekonomisk utveckling är välfungerande marknader och ändamålsenliga regelverk i kombination med företagsamma individer. Att kunna analysera och förstå hur ekonomiska grundförut- sättningar såsom bolagsägandeformer, skattesystem och kapitalförsörjning påverkar entreprenörskapet och den ekonomiska tillväxten blir därför allt viktigare. Läs mer

 • En bok, en författare: Magnus Henrekson

  2012-04-13

  Onsdag 18/4 kl 19.00 sänder Kunskapskanalen ett program om boken "Varför går det bra för Sverige?". Magnus Henrekson och Andreas Bergh synar i boken sambanden mellan den offentliga sektorns storlek och ekonomisk utveckling. Är svensk ekonomi en humla som flyger mot alla odds? Intervjuare: Erik Fichtelius. Programmet kommer även att finnas på UR Play.

 • Kan Sverige bli mer entreprenöriellt genom förändringar i skattesystemet?

  2012-03-30

  Innovativa entreprenörer är hårdvaluta och de politiska partierna är eniga om att det behövs en klimatförändring. Men hur ökar man incitamenten till entreprenörskap på bästa sätt? Måndag den 16 april föreläser Magnus Henrekson, IFN:s vd, om hur företagsbeskattningen bör utvecklas enligt den nya entreprenörskapsforskningen. Läs mer på esbri.se

 • Frukostseminarium den 29 mars: Bör staten maximera lycka?

  2012-03-29

  I vår tid anses det viktigt att prioritera ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns det kritiker som menar att det är alltför snävt att bara fokusera på det materiella välståndet. Frågan är om staten inte istället bör satsa på att maximera lyckan i samhället snarare än BNP. Huvudtalaren Christian Bjørnskov forskar om hur politik påverkar lyckan i samhället. Läs referat och se seminariet

 • Ny avhandling om detaljhandelns förutsättningar

  2012-03-08

  Den 5 mars disputerade Matilda Orth vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på sin avhandling Entry, Competition and Productivity in Retail. I avhandlingen fokuserar Matilda på detaljhandelns olika förutsättningar. Några av frågeställningarna är vad som kännetecknar butiker med hög produktivitet och vilken betydelse nyetablering och utslagning av butiker har för produktiviteten. Professor…

 • Forskning om företagens förmåga att förnya sig prisas

  2012-02-02

  Den amerikanske professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2012. Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. Hon får priset för sina framstående och inflytelserika bidrag inom entreprenörskapsforskningen med fokus på ”företagens entreprenörskap”.

 • Ny bok om svensk arbetsmarknad

  2012-02-02

  I antologin Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids förlag, diskuterar elva olika opinionsbildare, intellektuella och forskare kring tryggheten på arbetsmarknaden. En av forskarna är docent Per Skedinger från IFN, som medverkar med kapitlet Tudelad Trygghet. Där beskriver han den successiva utvecklingen mot allt fler tidsbegränsande anställningar i…

 • Ny Bok: Är EU:s sammanhållning hotad

  2012-01-31

  I Europaperspektiv 2012 ger IFN-forskaren Per Skedinger och åtta andra ledande svenska forskare inom ekonomi, statsvetenskap och juridik sin bild av hur arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism kan hota EU:s sammanhållning i spåren av den ekonomiska krisen. Den 1 februari lanseras forskarvolymen i Stockholm vid ett seminarium där bland andra migrationsminister Tobias…

 • Varför går det bra för Sverige?

  2012-01-30

  Varför går det bra för Sverige? är en ny bok av Magnus Henrekson och Andreas Bergh. Höga skatter och stor offentlig sektor brukar ställas i motsats till tillväxt, men Sverige har de senaste 20 åren åter blivit en av Europas starkaste ekonomier. Boken ger en sammanfattande bild av forskningen kring det omdiskuterade sambandet mellan offentlig sektor och ekonomisk utveckling. Läs…

 • Ny rapport: Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament

  2012-01-26

  Roger Svensson, docent och IFN-forskare, har på uppdrag av IVA skrivit en rapport och översikt kring forsknings- och kunskapsläget inom området immateriella rättigheter och ekonomiska incitament. Rapporten beskriver immaterialrättens fördelar och nackdelar för konsumenter och producenter samt vilka möjligheter staten har att förstärka respektive försvaga immaterialrätten, och vad det får för…

 • Tjänstesektorns innovation och expansion

  2012-01-13

  Tjänstesektorns utveckling och framtid står i fokus för ett seminarium arrangerat av IVA den 26 januari. IFN-forskaren Mikael Stenkula medverkar under rubriken ”Städer, tjänster och tillväxt” genom att beskriva hur stora städer skapar den bästa jordmånen för utveckling av innovativa tjänster. Läs mer på IVA.se

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se