Aktuellt 2012

IFN:s årsbok 2011

2012-04-16


En grundförutsättning för ekonomisk utveckling är välfungerande marknader och ändamålsenliga regelverk i kombination med företagsamma individer. Att kunna analysera och förstå hur ekonomiska grundförut- sättningar såsom bolagsägandeformer, skattesystem och kapitalförsörjning påverkar entreprenörskapet och den ekonomiska tillväxten blir därför
allt viktigare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se