Aktuellt 2012

Ny avhandling om detaljhandelns förutsättningar

2012-03-08


Den 5 mars disputerade Matilda Orth vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på sin avhandling Entry, Competition and Productivity in Retail. I avhandlingen fokuserar Matilda på detaljhandelns olika förutsättningar. Några av frågeställningarna är vad som kännetecknar butiker med hög produktivitet och vilken betydelse nyetablering och utslagning av butiker har för produktiviteten. Professor Amil Petrin, University of Minnesota, var opponent på avhandlingen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se