Aktuellt 2012

Seminarium: Bättre folkhälsa med minskad inkomstspridning?

2012-10-09

På tisdagen arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, IFN, ett seminarium kring boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Tre IFN-forskare är författare till denna genomgång av forskningen på området: Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström.

Det blev en diskussion om problemen med att tolka fakta, vad ojämlikhet egentligen är, behovet av vidare forskning på området och vad politikerna kan göra för att fler människor ska förutsättningar att leva ett bättre liv.

 

Seminarium 9 oktober

I panelen ses från vänster Andreas Bergh, Ulf Kristersson, Johan Fritzell och Lars Trägårdh.

I panelen ingick socialförsäkringsminister Ulf Kristersson samt professorerna Lars Trägårdh och Johan Fritzell. De två senare berömde boken för dess ambitiösa genomgång av tillgänglig forskning. Ulf Kristersson å sin sida förklarade att han  drog slutsatsen att ”inkomst för arbete är viktigt och att det därför är centralt att man underlättar för människor att få arbete”. I samband med att panelen diskuterade generella kontra riktade politiska insatser, menade socialförsäkringsministern att det inte alltid räcker med generella insatser utan att sådana måste kombineras med insatser på individnivå.

Seminariet sändes i TV2

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se