Aktuellt 2012

De jämför entreprenörskap i Sverige och USA

2012-11-26

I en särskild utgåva av Industrial and Corporate Change, som publiceras första kvartalet 2013, förklarar Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, företagandets förutsättningar i Sverige respektive USA. Den första inledande artikeln finns redan nu tillgänglig.

Det hävdas ofta att USA och Sverige befinner sig i vardera änden av kapitalismens spektrum. Skillnaderna som man då pekar på är i första hand nationell samordning och graden av offentliga ingrepp i ekonomin. Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm har lett en grupp forskare som detaljstuderat spelreglerna för entreprenörskap, innovationsbaserad tillväxt samt entreprenörskapets påverkan på ekonomin i stort i dessa båda länder.

I den inledande essän ges en kort översikt över de institutionella skillnaderna i Sverige och USA. Författarna betonar att konvergensen länderna emellan har ökat men att stora skillnader fortfarande kvarstår.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se