Aktuellt 2012

Finansiering från Vetenskapsrådet till IFN-forskare

2012-11-02

Vetenskapsrådet har beslutat om mottagare av forskningsbidrag, inom ramen för årets stora utlysning. Inom humaniora och samhällsvetenskap har IFN-forskaren Johanna Rickne tilldelats 3 miljoner kronor för att under tre år studera ”Kvinnor och män i politiken: könskvotering, representation, karriärer och inflytande”.

Johanna Rickne är fil.dr i nationalekonomi. Nyligen presenterade hon tillsammans med Olle Folke, Columbia University och affilierad till IFN, en rapport om hur personvalet påverkar partiernas nomineringsprocesser.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se