Aktuellt 2012

Forskning om företagens förmåga att förnya sig prisas

2012-02-02


Den amerikanske professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2012. Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. Hon får priset för sina framstående och inflytelserika bidrag inom entreprenörskapsforskningen med fokus på ”företagens entreprenörskap”.

– Kathleen Eisenhardt har gjort betydande bidrag till entreprenörskapsforskningen genom att knyta ihop forskning om entreprenörskap med existerande fält inom managementforskningen”, säger Lars Persson, vice vd för IFN och medlem i den kommitté som utser pristagaren.

Eisenhardts främsta bidrag till entreprenörskapsforskningen är hennes arbete som rör ”företagens entreprenörskap”, hur befintliga organisationer kan fortsätta att vara innovativa, bl.a. genom skapandet av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har särskilt studerat hur etablerade organisationer förmår att introducera en ständig ström av nya varor och tjänster genom bättre processer för produktutveckling och ett mer effektivt sätt att organisera verksamheten. Enligt priskommitténs motivering har Kathleen Eisenhardt genom sina nydanande och originella bidrag inom området även bidragit till att stärka entreprenörskapsforskningens akademiska ställning mer generellt.

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset delas ut årligen sedan 1996.

Prisets instiftare: EntreprenörskapsforumInstitutet för Näringslivsforskning (IFN) och Tillväxtverket. Donator: Rune Andersson, Mellby Gård AB.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i maj.
För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se