Aktuellt 2012

IFN Stockholm Conference 2012 – Globalization, Organization and the Ownership of Firms

2012-07-10

Den 14–15 juni 2012 samlades särskilt inbjudna internationella forskare för att tillsammans med IFN:s forskare diskutera de utmaningar som företag ställs inför genom den ökande globaliseringen. Företagen strävar ständigt efter att öka effektiviten och ny forskning visar att företagens organisering, vertikala specialisering, ledningsmetoder och ägarskap har stor betydelse när beslut ska fattas om vägval för framgång.

Läs referat från konferensen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se