Aktuellt 2012

Julhälsning

2012-12-21

Under 2012 har ett stort antal böcker utgivits med IFN-forskare som författare eller medförfattare. Vår förhoppning är att dessa, med nationalekonomisk forskning som utgångpunkt, möjliggör resonemang och dialog i samhällsdebatten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se