Aktuellt 2012

Mycket mer än siffror

2012-12-28

Forskning inom nationalekonomi handlar inte enbart om formler och statistik. IFN-forskarna studerar allt från konkurrens i näringslivet till enskilda individers beteende.
IFN-forskaren Martin Ljunge har nyligen publicerat ett working paper om att individer med högre tillit spenderar mer tid på internet och mindre tid i TV-soffan.

En grupp ekonomer har i samma IFN-serie publicerat en studie om orsaken till skillnader i politiska preferenser. De frågar sig om graden av generositet varierar med politiska åsikter?
I en tredje studie har IFN-forskarna Ola Bengtsson och Tino Sanandaji tillsammans med Magnus Johannesson, HHS, studerat i vilken utsträckning kvinnors underrepresentation bland entreprenörer kan förklaras av könsskillnader i personlighet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se