Aktuellt 2012

Ny bok om svensk arbetsmarknad

2012-02-02


I antologin Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids förlag, diskuterar elva olika opinionsbildare, intellektuella och forskare kring tryggheten på arbetsmarknaden.

En av forskarna är docent Per Skedinger från IFN, som medverkar med kapitlet Tudelad Trygghet. Där beskriver han den successiva utvecklingen mot allt fler tidsbegränsande anställningar i Sverige och de trygghetsregler som gäller för dessa.

Skedinger ger även en bild av den senaste forskningen på området och vad den säger om konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar, både för individen och för samhället i stort.

I dag har omkring 15 procent av de anställda i Sverige ett tidsbegränsat jobb. År 1990 var motsvarande andel 10 procent. De tidsbegränsat anställda upplever mindre trygghet i jobbet jämfört med dem som är fast anställda. Detta blev särskilt tydligt under den senaste djupa finanskrisen där det framför allt var de tidsbegränsade jobben som försvann.

Utöver en mindre trygghet pekar den svenska och internationella forskningen också på flera andra negativa effekter av tidsbegränsade anställningar, både för den enskilde arbetstagaren och för samhället. Tidsbegränsat anställda får till exempel lägre lön och sämre tillgång till arbetsplatsutbildning än fast anställda. Eftersom utbildning är viktigt för de anställdas produktiva förmåga kan det senare förhållandet leda till minskad produktivitetstillväxt i de branscher där andelen visstidsanställda ökar. Men forskningen visar också att det är bättre för den enskildes framtida möjligheter på arbetsmarknaden att ha ett tidsbegränsat jobb än inget jobb alls.

I dag är Sverige ett av de länder inom OECD-området där det är allra enklast för företagen att anställa tidsbegränsat. Från bland annat fackligt håll har därför krav rests på strängare reglering av de tidsbegränsade anställningarna. Enligt Skedinger ger forskningen dock inte något starkt stöd för att en sådan åtgärd skulle bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. En av de viktigaste förklaringarna till förekomsten av tidsbegränsade anställningar, särskilt bland marginalgrupper, är ett starkt anställningsskydd för fast anställda.

Andelen som betraktar sin tidsbegränsade anställning som ofrivillig verkar också vara högre i länder med starkt skydd för fast anställda, medan strängare reglering av tidsbegränsade jobb verkar ha liten betydelse. En strängare reglering av de tidsbegränsade anställningarna riskerar dessutom att försämra möjligheterna för de nyinträdande på arbetsmarknaden att få in en fot i arbetslivet.
 

Boken lanseras på ett seminarium den 2 februari

Läs Per Skedingers kapitel

Läs mer om Per Skedingers forskning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se