Aktuellt 2012

Ny rapport: Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament

2012-01-26

Roger Svensson, docent och IFN-forskare, har på uppdrag av IVA skrivit en rapport och översikt kring forsknings- och kunskapsläget inom området immateriella rättigheter och ekonomiska incitament. Rapporten beskriver immaterialrättens fördelar och nackdelar för konsumenter och producenter samt vilka möjligheter staten har att förstärka respektive försvaga immaterialrätten, och vad det får för följder.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se