Aktuellt 2012

Nyheter i kort

2012-10-29

IFN har inlett ett samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, om system och former för produktion av välfärdstjänster. Samarbetet utgör en del av IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi. IFN och docent Henrik Jordahl ansvarar för forskningen på området. SNS arrangerar bland annat seminarier. Under hösten kommer tre sådana att hållas:

8 november
Modeller för upphandling av välfärdstjänster
Läs mer

15 november
Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?
Läs mer

4 december
Lyfter friskolorna svenska elever?
Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se