Aktuellt 2012

Personaloptioner för innovativt entreprenörskap

2012-09-03

Inom ramen för Företagsskattekommitténs arbete har professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Ph.D. Tino Sanandaji, forskare vid IFN och postdoktor vid Harris School of Public Policy, University of Chicago, presenterat expertrapporten ”Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap”.

I rapporten klargörs att finansiering av entreprenörsdrivna företag präglas av betydande transaktionsproblem men att i USA har finansiella instrument utvecklats för att lösa dessa problem. Författarna menar att nyckeln till de amerikanska framgångarna varit ”komplexa kontrakt där utfallet med hjälp av optioner och aktiekonvertibler är beroende av företagets utveckling”. En viktig faktor i sammanhanget är att avkastningen på dessa instrument endast kapitalinkomstbeskattas med 15 procent i USA. ”Optioner möjliggör samtidigt rekrytering av nyckelpersonal till nystartade företag i tillväxtfasen.” I svensk skattelagstiftning beskattas avkastningen på personaloptioner med en marginell skattesats på 67 procent när avkastningen är hög. Detta, menar Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, omöjliggör i praktiken användning av optioner för att skapa komplexa avtal i svenska entreprenörsdrivna företag.

I rapporten presenteras ett förslag till hur de nuvarande reglerna i inkomstskatte- och socialavgiftslagen, om förvärv av personaloptioner, skulle kunna förändras för att möjliggöra en effektiv användning i entreprenörsdrivna innovationsföretag även i Sverige.
 

Ladda ner rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se