Aktuellt 2012

Stipendium till IFN-forskare

2012-12-11

Martin OlssonIFN-forskaren Martin Olsson har från 1 januari 2013 tilldelats Wallanderstipendiet. Totalt har fyra nationalekonomiska forskare under 2012 beviljats treårig full forskningsfinansiering (totalt cirka 1,5 miljoner kronor) med syfte att forskarna ska kunna uppnå docentkompetens.

Wallanderstipendier delas ut till nyblivna doktorer som skrivit särskilt förtjänstfulla avhandlingar och som bedöms ha mycket goda förutsättningar för fortsatt forskning.

För Martin Olssons del var temat för hans avhandling ”Essays on Employment Protection, Private Equity and Spousal Behavior”. Avhandlingen lades fram vid Stockholms universitet våren 2012.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se