Aktuellt

Aktuellt 2013

"I RePEc:s kategori för tankesmedjor låg IFN i slutet av 2013 på åttonde plats i världen", Magnus Henrekson.

2013-01-10

IFN-forskare om investeringar och vinst i välfärdssektorn

Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, och professor Lars Persson, vice vd för IFN, deltar båda i externa seminarier den 23 januari.


2013-01-16

Myrdalpriset 2012 till Jonas Vlachos

Myrdalpriset 2012 har tilldelats Jonas Vlachos, som är affilierad forskare till IFN, för artikeln ”Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?”. Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för bästa artikel under året i tidskriften Ekonomisk Debatt. Priset instiftades 1983 som en hyllning till professor Gunnar Myrdal på hans 85-årsdag.


2013-01-16

Ny affilierad forskare

Alexander Ljungqvist är ny som affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Han har en professur med inriktning på entreprenörskap och finansvetenskap vid Stern School of Business, New York University.

 


2013-01-30

Svenska entreprenörforskare publiceras internationellt

I det senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change, ingår en specialsektion om entreprenörskap. I ett gemensamt projekt för IFN och Entreprenörskapsforum har vd:arna Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm varit gästredaktörer och lett en grupp svenska forskare som detaljstuderat spelreglerna för entreprenörskap, innovationsbaserad tillväxt samt entreprenörskapets påverkan på ekonomin i stort i Sverige och USA.


2013-02-05

Entreprenörspris till Maryann Feldman

Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, tilldelas Global Award 2013, den världsledande utmärkelsen inom entreprenöskapsforskning.


2013-02-06

Assar Lindbeck bland de 100 mäktigaste

IFN-forskaren Assar Lindbeck finns med bland Sveriges viktigaste opinionsbildare. På plats nummer 71 är han den ende akademikern.

På den kompletterande listan med namn som hamnade "nästintill de 100 viktigaste" återfinns ytterligare två akademiker: Lars Calmfors, Stockholms universitet och Magnus Henrekson, IFN.
 


2013-02-06

Ny bok om europeisk konkurrenskraft

Antologin ”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris” presenterades på ett seminarium den 6 februari. Medverkande var bland andra EU-minister Birgitta Olsson och Mikael Damberg (S). IFN-forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås deltog i en panel. De har skrivit ett kapitel i boken. Ytterligare två IFN-forskare,  Olle Folke och Johanna Rickne, är också medförfattare. En av redaktörerna, Lars Oxelheim, är även han knuten till IFN.


2013-03-06

Hur mäter man kvalitet och resultat i vården?

Inom ramen för IFN-SNS-programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, arrangerades ett samtal med titeln: Så kan information om resultat och kvalitet förändra sjukvården. Elliott Fisher, tongivande expert inom amerikansk sjukvårdsdebatt, samtalade med Johan Calltorp, läkare och professor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

I bilden ses: Elliot Fisher, till vänster, och Johan Calltorp.


2013-03-07

Ladda ner: Varför går det bra för Sverige?

Boken "Varför går det bra för Sverige?" utkom 2012. Författare är Magnus Henrekson och Andreas Bergh, som båda är verksamma vid IFN. Nu kan du gratis ladda ner och läsa boken på denna webbplats.


2013-03-21

Gästprofessur vid IFN

Finansierad med medel från Energimyndigheten kommer professor Frank Wolak, elmarknadsforskare vid Stanford University, att under sex månader 2014 vara verksam vid IFN. Hans vistelse i Sverige sker inom ramen för den prestigefyllda AES gästprofessuren (Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier).


2013-04-02

IFN-forskare i topp på DN Debatt

Det ingår i en IFN-forskares arbetsuppgifter att kommunicera sin forskning även utanför forskningssfären. Under 2010–2012 återfanns IFN-forskarna i topp bland akademiskt verksamma nationalekonomers med inlägg publicerade på DN Debatt. 23 huvudartiklar hade minst en medförfattare från IFN.


2013-04-09

Korruption på svenska

Tänk om Sverige är som Island, varnar forskaren Andreas Bergh och hänvisar till rapporten ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska”. Rapporten släpptes 9 april och har IFN-forskarna Andreas Bergh och Richard Öhrvall som medförfattare. Island ansågs i princip korruptionsfritt ända till dess att finanskrisen blottlade oegentligheter.


2013-04-19

IFN:s verksamhet i ett nötskal

IFN :s mål är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. I IFN:s årsbok 2012 berättar vi om den forskning som bedrivits under året. Här presenteras alla forskningsprogram och enskilda projekt. Publiceringen av forskningsresultat redovisas, liksom seminarier öppna för allmänheten, etc.


2013-04-24

IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

I Ekonomisk Debatt nr 3, 2013 har tre författare anknytning till IFN. Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan i Lund och IFN-affilierad, skriver om forskning i samhällsdebatten. Magnus Henrekson beskriver tillsammans med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund en ny effektiv innovationspolitik. Richard Öhrvall, IFN, och Gissur Ó Erlingsson reder ut vissa kommuners brister.


2013-05-13

Personaloptioner viktiga för jobben

Drygt tio år efter IT-kraschen växer det upp nya svenska IT-teknikbolag. Magnus Henrekson, IFN, och Hjalmar Winbladh, vd för IT-företaget Wrapp, kommenterar utvecklingen i Ekonomiekot Lördag. De är överens om att personaloptioner är avgörande för att fler ska våga jobba i mindre innovativa företag.


2013-05-15

Ekonomisk forskning om Europa

För 15:e året i rad arrangeras en internationell vetenskaplig konferens om europeisk integration i skånska Mölle. Professor Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, ordförande för Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE), ansvarar för arrangemanget. Bland årets 150 gäster märks Richard Sweeney, Georgetown University samt Rym Ayadi, forskare vid Center for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel. Ett flertal journalister finns också på plats, bl.a. från The Economist. Bland talarna under den fyra dagar långa konferensen finns även tiotalet forskare från IFN.


2013-05-15

Maryann Feldman mottog Global Award

Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, har tilldelats det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2013. På onsdagen mottog hon priset under en ceremoni där bland andra finansminister Anders Borg deltog. Hon höll en prisföreläsning på temat ”The Character of Place: Economic Development, Business Strategy and Prosperity”. Priset som är 100.000 euro delas ut av IFN och Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova.


2013-05-29

Assar Lindbeck 20 år efter Lindbeckkommissionen

20 år efter Lindbeckkommissionen publicerar Ekonomisk Debatt (nr 4/2013) ett temanummer om dess arbete. I ett inlägg skriver Assar Lindbeck att nya problem har dykt upp, exempelvis ”… finansiell stabilitet och långvariga övergångsproblem i anslutning till ökad invandring av lågutbildade.” Han menar att både ofullständigt lösta och nya problem är svåra att lösa utan blocköverskridande politiska beslut.


2013-06-04

Mångfald av företag ger fler jobb

Den 4 juni arrangerade IFN ett seminarium om ESO-rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (juni 2013). Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson presenterade resultatet av sin studie om dynamiken på den svenska arbetsmarknaden. Roland Bladh från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik deltog i seminariet och gav sin syn på ämnet.


2013-06-14

"En chans att lära vad som är nytt"

Yossi Spiegel från Tel Aviv University berättar att det är andra gången han är med på IFN:s årliga forskarkonferens i Vaxholm. I år på temat "Industrial Organization and Corporate Finance". Varför deltar han? "Här får jag chans att lära mig vad som är nytt och spännande inom ett väl avgränsat ämnesområde. Från tidigare vet jag också att forskarna som deltar är seriösa och att arrangemangen är bra."


2013-06-19

Vem är bäst på att förmedla jobb?

IFN/SNS SEMINARIUM: En välskriven och intressant rapport, kommenterade statsekreterare Bettina Kashefi SNS Analys ”Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering” författad av Richard Öhrvall, IFN. Några stora skillnader mellan utförare har han inte funnit. Australien men även Storbritannien nämndes som modeller för en effektiv fördelning mellan offentliga och privata arbetsförmedlare. Man enades om att marknaden är ung och att förändringar behövs i flera avseenden, även mer forskning efterfrågades.


2013-06-24

IFN i Almedalen

Under Almedalsveckan deltar ett flertal IFN-forskare i debatter och samtal på några av de otal scener som Visby erbjuder under tiden 30 juni-7 juli.

Bland forskarna från IFN som finns i Almedalen märks Magnus Henrekson och Assar Lindbeck. Ämnena varierar från betyg i skolan till västs konkurrensförmåga.

 


2013-07-26

Kinesisk delegation på besök

En kinesisk näringslivsdelegation, med alumni från Tsinghua University School of Economics and Management, besökte på fredagen IFN. Besöket skedde inom ramen för Tsinghua CEO Group. Samtliga är i dag verksamma på ledningsnivå i inhemska och utländska företag i Kina. Professor Lars Oxelheim höll ett anförande med titeln "The global crisis -- micro and macro economic aspects".


2013-08-01

E-version släpps av bok om innovationspolitik

Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. Därför krävs ett innovationspolitiskt ramverk menar Magnus Henrekson, IFN, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, samt Klas Eklund, SEB. Deras bok Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? (2012; Samhällsförlaget) är nu tillgänglig i en digital version.


2013-08-09

Boka in dessa höstaktiviteter

Internationellt diskuteras betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. IFN arrangerar i höst två seminarier på detta tema:

Den 26 september talar professor David C. Rose, University of Missouri–St. Louis, om sin bok The Moral Foundation of Economic Behavior.

Den 9 oktober håller professor Edmund Phelps, nobelpristagare i ekonomi 2006, ett anförande med utgångpunkt i sina nya bok Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change.


2013-08-19

Pris till Magnus Henrekson

Professorn Magnus Henrekson, IFN, har tilldelats Jacob Palmstiernas pris för 2013 om 100 000 kronor för betydande insatser inom ekonomisk folkbildning. Magnus Henrekson tilldelas priset för "att han inom ramen för IFN i debattartiklar, böcker och andra publika sammanhang förmedlat viktiga bidrag till allmänhetens kunskap om vetenskapligt grundade bakgrundsfakta i centrala samhällsfrågor med ekonomiskt fokus".


2013-08-20

Ny bok om energimarknaden, ägandet och klimatet

SNS presenterar en ny bok om de olika spelreglerna för privatägda och kommunala energibolag. Hur påverkar ägarformen kunderna? Är olika spelregler motiverade? Och är de anpassade för framtidens energimarknad? Författare är Thomas Tangerås, IFN, Tommy Lundgren, Handelshögskolan i Umeå och SLU samt Jesper Stage, Mittuniversitetet.


2013-08-23

Prisad för bästa uppsats

En vetenskaplig uppsats författad av Ewa Lazarczyk, IFN, tilldelades en "IAEE Student Paper Award” vid en konferens i Düsseldorf 18-21 augusti. Arrangör var International Association for Energy Economics och titeln på uppsatsen var “Market specific news and its impact on forward premia on electricity markets". Ewa Lazarczyk har en masterexamen från Warsaw School of Economics och är i dag doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är även verksam vid IFN inom forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi.


2013-08-29

Rapport ifrågasätter offentligt ägande

På torsdagen presenterades rapporten "Energimarknaderna, ägandet och klimatet" (SNS förlag) skriven av Thomas Tangerås, IFN, samt Tommy Lundgren, Jesper Stage och Björn Carlén. Författarna varnar för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Thomas Tangerås om rapporten: "En naturlig tanke vore att (del-)privatisera konkurrensutsatt verksamhet."


2013-09-03

Riskkapitalisterna bygger landet

Riskkapitalbolag är något bra sett ur samhällsekonomiskt perspektiv, slog Jocaim Tåg, IFN, fast när han på tisdagen deltog i seminariet "Riskkapitalisterna bygger landet" som anordnades av Timbro. Han presenterade egen och andras forskning kring riskkapital. I seminariet deltog även Janerik Larsson som presenterade sin bok De nya industrialisterna. samt Gabriel Urwitz, ordförande för private equity-företaget Segulah och Magnus Agervald, vd för ByggMax.


2013-09-05

Andreas Bergh ny krönikör i Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN, är ny krönikör på Svenska Dagbladets ledarsida. Hans första krönika publiceras lördag den 7 september. Andreas Bergh är docent i nationalekonomi. Hans forskning handlar om offentlig och institutionell ekonom. För ögonblicket arbetar han med en engelsk version av boken Den kapitalistiska välfärdsstaten och föreläser mikroekonomi för nationalekonomistudenter i Lund.


2013-09-06

Konkurrens ger bättre kvalitet i vården

Carol Propper, Professor i nationalekonomi och ledare för Health Management Group, Imperial College i Storbritannien deltog på fredagen i ett seminarium som arrangerades av IFN och SNS, inom ramen för det gemensamma programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Temat för seminariet var "Konkurrens i sjukvården: vad kan vi lära av England?" Proppers svar var rak: Med mer konkurrens ökar kvaliteten och effektiviteten.


2013-09-13

Johanna Möllerström ny på Ekonomistas

Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN, är ny skribent på Ekonomistas -- en blogg av "nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen". Johanna Möllerström disputerade tidigare i år vid Harvard med en avhandling som bland annat behandlar frågan om hur kvotering påverkar viljan att samarbeta inom en grupp.


2013-09-26

Moral - den bortglömda nyckeln till välstånd

IFN arrangerade på torsdagen ett seminarium med professor David Rose, University of Missouri–St Louis,  som presenterade sin bok Moral Foundation of Economic Behavior. Kommentatorer var Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket samt Niclas Berggren, docent, IFN. Inför en vältalig publik utvecklade David Rose sina tankar om varför opportunism frodas i stora grupper och hur vi kan anamma en moral som innebär att det känns fel att utföra en viss handling även om en enskild inte kommer till skada – men dock en större grupp.


2013-09-30

Personaloptioner ska utredas

Regeringen … avser att låta utreda hur skattereglerna för optioner och andra aktierelaterade instrument ska kunna förbättras, förklarade Mikael Lundholm, statssekreterare i Finansdepartementet vid en öppen utfrågning om 3:12-reglerna som Skatteutskottet nyligen anordnade i riksdagen. Värdet av personaloptioner har utretts av forskare hos IFN.


2013-10-03

Pris för bästa statsvetenskapliga artikel

Richard Öhrvall, IFN, har tillsammans med Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson vunnit pris för bästa artikel 2012 i Statsvetenskaplig tidskrift. Artikeln handlar om partimedlemskap och partiaktivism. Titel är "Den motvilligt engagerade altruisten". Författarna frågar varför man blir aktiv i politiken. Ett av svaren är att politikerna vill bidra till att den kommunala demokratin fungerar – snarare än egenintresse.


2013-10-07

Fortsatt norsk stabiliseringspolitik

Morten Søberg, avgående statssekreterare i norska Finansdepartementet höll på måndagen ett föredrag på IFN om "den nya norska bankregleringen som verktyg för finansiell stabilitet". Även den avgående Olje- och energiministern Ola Borten Moe deltog i seminariet. Søberg förklarade att en enda fråga inom det aktuella området skiljer avgående och tillträdande regeringar – att döma av givna vallöften – nämligen hur stort egentkapital som bostadsköpare behöver sätta in. I dag är beloppet 15 procent, medan partierna som ingår i den tillträdande regeringen vill sänka denna till den svenska nivån, dvs. 10 procent.


2013-10-09

Seminarium om innovationskraft med Nobelpristagaren Edmund Phelps

Inför en fullsatt lokal höll nobelpristagaren i ekonomi (2006) Edmund Phelps ett anförande om det goda livet, karakteriserat som "blomstrande". Han förklarade att välståndet för de breda lagen skapades med hjälp av förhållanden som på 1800-talet gynnade innovationer. Magnus Henrekson, IFN, och Solveig Wikström, Stockholms universitet, kommenterade vad det är som göra att samhället drivs framåt och vad som skapar det goda livet. Vladimir Kvint, Moscow University, talade om hur kvalitet i olika avseenden är avgörande för samhällsutvecklingen – och ytterst huruvida ett samhälle kan bestå. Torbjörn Becker från Stockholm Institute of Transition  Economics kommenterade detta.


2013-10-22

Pris för bästa uppsats

Johanna Rickne, IFN, har för uppsatsen “Firm Ownership and Social insurance Inequality in Transitional China: Evidence from a Large Panel of Firm Data” tilldelats Intersentia FISS-priset. Det är den vetenskapliga tidskriften European Journal of Social Security som tillsammans med Foundation for International Studies on Social Security (FISS) har instiftat ett pris för bästa artikel presenterad vid en årlig FISS-konferens. Priset delades ut för första gången år 2011.
 


2013-10-13

Maximera affärsperspektivet!

Steven Kelman, professor i offentlig förvaltning vid John F. Kennedy School of Government, Harvarduniversitetet, har under en månads tid varit gäst på IFN. På onsdagen var han, tillsammans med tidigare politikern och utredaren Anders Wijkman, talare på ett seminarium arrangerat av SNS. Frågan som ställdes var hur den offentliga upphandlingen kan förbättras. Steven Kelmans tips till Sverige var att maximera affärsperspektivet – det som i upphandlingsutredning kallas "goda affärer". I USA har man dessutom infört att ansvariga för upphandling, från en viss nivå, måste ha utbildning i företagsekonomi. En åtgärd som han föreslog att Sverige tar efter.


2013-11-06

Unikt om skatternas historia

För första gången kartläggs hela det svenska skattesystemet systematiskt från 1862 och fram till i dag. "Det är ett oerhört omfattande arbete som pågått under fyra år med ett antal forskare involverade under ledning av fil.dr. Mikael Stenkula här på IFN" förklarar Magnus Henrekson, vd för institutet. Huvudresultatet från en första del – om arbetsbeskattning – finns nu publicerad i Scandinavian Economic History Review.


2013-11-06

Olika idétraditioner inom (S)

Inom ramen för ett gemensamt projekt för IFN och SNS presenterade Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, på onsdagen ett kapitel i en kommande rapport med titeln "Välfärdstjänster i privat regi - framväxt och drivkrafter".  Antologin presenteras i sin helhet den 13 november. Lindbom beskriver hur det Socialdemokratiska partiets olika idétraditioner bildar geografiska kluster med resultat att vissa (S)-kommuner är positiva till privatiseringar och andra betydligt mer negativa. En panel med bland andra den tidigare S-ledaren Mona Sahlin kommenterade rapporten.


2013-11-12

Råd till Grekland om reformer

Magnus Henrekson, IFN, har i samarbete med Harald Edquist, Fores, skrivit ett kapitel i en ny bok med den talande titeln What can we learn from economic reforms in Greece and Sweden?. Det nämnda kapitlet handlar om svenska marknadsreformer och drivkrafter till innovation. Författarna föreslår ett antal reformer för att förbättra den ekonomiska utvecklingen, inklusive bättre villkor för riskkapital i tidiga skeden och ökade FoU-resurser för små och medelstora företag.


2013-11-13

Ny rapport om privatisering i välfärden

På onsdagen presenterades forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter med Henrik Jordahl, IFN, som redaktör. Rapporten ingår i IFN och SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Rapporten handlar om när, var, hur och varför svenska kommuner och landsting har privatiserat skattefinansierad produktion av välfärdstjänster.


2013-11-19

Niclas Berggren redaktör för Ekonomisk Debatt

Niclas Berggren, IFN, har utsetts till redaktör för Ekonomisk Debatt i ytterligare två år. Han innehar posten sedan 2012, just nu tillsammans med Therese Nilsson. Tidskriften publiceras av Nationalekonomiska Föreningen. ”Det är en ära att vara redaktör för Ekonomisk Debatt – sedan 70-talets början det kanske viktigaste forumet för svenska ekonomer att kommentera samhällsutvecklingen och att presentera sin forskning på svenska," säger Niclas Berggren.


2013-11-26

Nytt forskningsprogram om moral, normer och sociala attityder

Ett nytt forskningsprogram har startats på IFN – Institutionernas ekonomi (The Economics of Institutions and Culture). Forskarna studerar hur moral, normer och sociala attityder påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar våra värderingar och sätt att se på andra.


2013-11-28

Fullsatt seminarium om börsens framtid

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline and Fall of the Stock Market. Han förklarade i första hand hur den amerikanska marknaden ser ut och menade bland annat att antalet börsnoteringar har blivit färre men samtidigt större. Alexander Ljungqvists inledning följdes av kommentarer av Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm.


2013-12-09

Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft

I nyhetsbrev 9/2013 skriver Sven-Olof Fridolfsson att marknadsmakt kan innebära ett ineffektivt utnyttjande av kärnkraften såväl på kort som på lång sikt. För att motverka problemet med underinvesteringar föreslår han att den svenska elmarknaden öppnas för storskaligt inträde genom att rätten att bygga och driva ny kärnkraft auktioneras ut till högstbjudande.


2013-12-10

Nytt om invandring och sysselsättning

När OECD-länder jämförs syns inget stöd för förklaringarna att invandrares bristande integration på arbetsmarknaden beror på rasism eller på att vissa länder tagit emot väldigt många invandrare, menar Andreas Bergh och tillägger att ”däremot stämmer de mönster vi ser med tanken att kollektivavtal gör det svårt för invandrare att konkurrera om jobben, och att generösa socialbidrag försämrar invandrares arbetskraftsdeltagande”.


2013-12-12

Hoten mot den svenska tillväxten

Sverige ligger bra till i ett europeiskt perspektiv. Vad det beror på? Magnus Henrekson intervjuas av Fjärde uppgiften om vad som gör ett land framgångsrikt. I Sverige ser han framför allt en viktig förklaring: vi hade vår kris på 90-talet och genomförde nödvändiga reformer som andra hoppat över.


2013-12-13

Politikens uppgift är att kratta manegen

IT-kraschen i början av 2000-talet ”innebar att begreppen entreprenör och entreprenörskap förlorade sin lyster” skriver Magnus Henrekson i förordet till den svenska översättningen av Josh Lerners bok Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do About It. Han menar att entreprenörskap är något mer och bredare än innovation. Han varnar för ”felriktade” statliga stödformer och anser att de statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ”i själva verket handlar om förtäckta industri- och regionalstöd”.


2013-12-18

Lyssna på IFN-poddradio

IFN-poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 4–6 sändningar som intresserade kan prenumerera på eller hitta i poddarkivet på IFN:s webbplats. Vad moral och attityder betyder för ekonomin, förklarar forskarna Niclas Berggren och Therese Nilsson i det senaste programmet.


2013-12-21

Nya medel till spännande forskning

Docent Pär Holmberg, IFN, har som ledare för ett forskningsprojekt tilldelats drygt 3 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse för forskning om ”budgivningsprotokoll och auktionsutfall”. Det handlar om hur auktioner kan göras effektivare, exempelvis handel på elmarknaden. Ytterligare tre IFN-forskare har fått medel för sin forskning från Torsten samt Ragnar Söderbergs stiftelser.


2013-12-30

Viktiga opinionsbildare på IFN

Två av tre akademiskt verksamma som finns med på 2013 års lista över Sveriges viktigaste opinionsbildare är verksamma på IFN: Professor Assar Lindbeck (plats 39) och professor Magnus Henrekson (plats 92). Den tredje akademikern är professor Lars Calmfors på Stockholms Universitet (plats 95). På första plats återfinns Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter och på andra plats finansminister Anders Borg. Listan över opinionsbildare, som röstas fram av 300 journalister, publiceras varje år av tidskriften DSM.


2013-12-23

God Jul & Gott Nytt År!

Att kommunicera forskning till omvärlden är centralt för IFN. Under det gångna året har IFN arrangerat en rad öppna seminarier – förutom de forskarseminarier som hålls varje vecka.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se