Aktuellt 2013

Ekonomisk forskning om Europa

2013-05-15

Konferens i Mölle 2012.

För 15:e året i rad arrangeras en internationell vetenskaplig konferens om europeisk integration i skånska Mölle. Professor Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, ordförande för Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE), ansvarar för arrangemanget. Bland årets 150 gäster märks Richard Sweeney, Georgetown University samt Rym Ayadi, forskare vid Center for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel. Ett flertal journalister finns också på plats, bl.a. från The Economist. Bland talarna under den fyra dagar långa konferensen finns även tiotalet forskare från IFN.

- Konferensen är viktig för att den erbjuder en mötesplats för forskare inom ekonomi kring olika europafrågor. Deltagarna representerar alla ämnesinriktningar inom ekonomi, bland annat nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk geografi och ekonomisk psykologi, förklarar Lars Oxelheim.

Han menar att på Mölle-konferensen skapas kritisk massa för utbyte av idéer inom ekonomisk europaforskning. Det är endast svenska forskare eller utländska forskare med anknytning till Sverige som inbjuds att presentera sin forskning. Ett 50-tal har passerat arragörernas nålsöga och kommer att presentera uppsatser på årets konferens. 

- Svenska forskare får synpunkter på sin forskning genom att internationella forskare inbjuds att diskutera deras resultat. De får samtidigt utveckla sina ideér i en rad paneldebatter med svenska och utländska politiker och beslutsfattare från näringsliv och samhälle.

Regering och Riksdag beslöt 1997 om inrättandet av tre Nätverk; ett i ekonomi, ett i juridik och ett i statsverenskap. Uppdraget att grunda det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi gick till Lars Oxelheim. Han har sedan dess lett arbetet som bl a resulterat i 15 konferenser i Mölle och 16 årgångar av den tvärvetenskapliga boken Europaperspektiv.

Programmet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se