Aktuellt 2013

Pris till Magnus Henrekson

2013-08-19


Professorn Magnus Henrekson, IFN, har tilldelats Jacob Palmstiernas pris för 2013 om 100 000 kronor för betydande insatser inom ekonomisk folkbildning. Magnus Henrekson tilldelas priset för "att han inom ramen för IFN i debattartiklar, böcker och andra publika sammanhang förmedlat viktiga bidrag till allmänhetens kunskap om vetenskapligt grundade bakgrundsfakta i centrala samhällsfrågor med ekonomiskt fokus".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se