Aktuellt 2013

Rapport ifrågasätter offentligt ägande

2013-08-29


På torsdagen presenterades rapporten "Energimarknaderna, ägandet och klimatet" (SNS förlag) skriven av Thomas Tangerås, IFN, samt Tommy Lundgren, Jesper Stage och Björn Carlén. Författarna varnar för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Thomas Tangerås om rapporten: "En naturlig tanke vore att (del-)privatisera konkurrensutsatt verksamhet."

SNS presentation 2

I bilden ovan ses på scenen från vänster: Björn Carlén, Jesper Stage, Thomas Tangerås, Tommy Lundgren samt kommentatorerna Göran Karreskog, avdelningschef, Konkurrensverket, Maria Eriksson, frilansskribent och författare och Carl Cederschiöld, styrelseordförande, KFS.

 

I bilden till höger ses de tre forskarna Jesper Stage, Thomas Tangerås och Tommy Lundgren.
 

Rapportförfattarna har dragit en rad slutsatser utifrån sina studier. De menar bland annat att "klimatpolitiska extrasteg på kommunalnivå inte har den verkan som retoriken gör gällande". De föreslår att kommuner som vill påverka klimatet gör större nytta om de köper och annulerar utsläppsrätter inom EU ETS-systemet, än ifall de satsar på lokal förnybar energi. Detta eftersom extrasteg skapar utrymme för andra under EU:s utsläppstak att släppa ut mer.

Forskarna gör en genomgång av för- och nackdelar med privat respektive offentligt ägande (stat och kommuner). De pekar på konkurrensproblem och menar att det behövs en översyn av de statliga energibolagen vad gäller ägarkontroll. De förklarar att underprissatt kapital är ett av problemen: "En alternativ lösning vore att kräva att de kommunala bolagen erhåller kapitalinsatsen på marknadsmässiga villlkor. Detta innebär till exempel att kommunen avstår från att gå i borgen för upplåning i de kommunala energibolagen". Syftet med detta är att utjämna spelplan mellan kommunala och privata aktörer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se