Aktuellt 2013

Riskkapitalisterna bygger landet

2013-09-03


Riskkapitalbolag är något bra sett ur samhällsekonomiskt perspektiv, slog Jocaim Tåg, IFN, fast när han på tisdagen deltog i seminariet "Riskkapitalisterna bygger landet" som anordnades av Timbro. Han presenterade egen och andras forskning kring riskkapital. I seminariet deltog även Janerik Larsson som presenterade sin bok De nya industrialisterna. samt Gabriel Urwitz, ordförande för private equity-företaget Segulah och Magnus Agervald, vd för ByggMax.

Från vänster ses Joacim Tåg, Gabriel Urwitz, Janerik Larsson och Magnus Agervald som alla deltog i seminariet. Pernilla Ström var moderator.


Riskkapitalbolagen har varit hett omdebatterade under ett stort antal år.

– Debatten om private equity är skamlöst felaktig, menade Janerik Larsson och fick medhåll av Gabriel Urwitz som förklarade att företag som ägs av rikskapitalbolag sysselsätter flera hundratusentals svenskar och svarar för 7 procent av BNP: "[Riskkapitalbolag] är engagerade ägare och det behöver vi fler av". Urwitz sa vidare att traditionellt så finns det få större medelstora företag i Sverige - företagen är antingen små eller stora - men här har riskkaptialbolag under de senaste decennierna i alla fall delvis avhjälpt bristen.

Magnus Agervald, ByggMax, berättade om sina positiva erfarenheter från de år då ByggMax ägdes av ett private equitybolag. Han liksom övriga deltagare menade att den kunskapsöverföring som riskkapitalbolagen ger de företag som de äger, under i genomsnitt fem år, är ovärderlig för att företagen ska växa.

Läs Joacim Tågs forskning om riskkapitalbolag

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se