Aktuellt 2013

Konkurrens ger bättre kvalitet i vården

2013-09-06


Carol Propper, Professor i nationalekonomi och ledare för Health Management Group, Imperial College i Storbritannien deltog på fredagen i ett seminarium som arrangerades av IFN och SNS, inom ramen för det gemensamma programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Temat för seminariet var "Konkurrens i sjukvården: vad kan vi lära av England?" Proppers svar var rak: Med mer konkurrens ökar kvaliteten och effektiviteten.

I bilden ses Carol Propper under seminariet på SNS. Till höger ses Henrik Jordahl, IFN, som ledde samtalet om konkurrens i den engelska vården.

 

Kundvalsmodellen, i kombination med fasta priser, höjer kvaliteten, mätt som överlevnad och kortare vårdtider, förklarade Carol Propper. Och detta utan att kostnaderna ökade. Hon menar att det inte finns inte några tecken på att ojämlikheten i vårdenökat. En effekt av den engelska kundvalsmodellen (som vi i Sverige framför allt har i primärvården) är att de bättre sjukhusen fått fler patienter. De mindre attraktiva sjukhusen är de som blivit mest konkurrensutsatta.

Carol Propper förklarade att i sina studier av hälsovården i England har hon funnit väldigt lite bevis för att vård i privat regi skulle vara sämre än vård i offentlig regi. Möjligtvis, förklarade hon, är det "lättare" patienter som behandlas i den privata vården. Men vården är antingen den samma  som den offentliga eller bättre.

Läs en SNS analys författade av Carol Propper

Lyssna på seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se