Aktuellt 2013

Moral - den bortglömda nyckeln till välstånd

2013-09-26


IFN arrangerade på torsdagen ett seminarium med professor David Rose, University of Missouri–St Louis,  som presenterade sin bok Moral Foundation of Economic Behavior. Kommentatorer var Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket samt Niclas Berggren, docent, IFN. Inför en vältalig publik utvecklade David Rose sina tankar om varför opportunism frodas i stora grupper och hur vi kan anamma en moral som innebär att det känns fel att utföra en viss handling även om en enskild inte kommer till skada – men dock en större grupp.

I bilden ses från vänster Niclas Berggren, Inga-Britt Ahlenius, David Rose och Thomas Gür, som var moderator. Foto: Fredrik Eriksson.

David Rose har skrivit boken The Moral Foundation of Economic Behavior. Utgångspunkten för Roses resonemang är att lågt förtroende människor emellan beror på att vissa individer utnyttjar andra för egen vinning, med negativa konsekvenser för hur ekonomi och samhälle fungerar. David Rose-seminarium2 26

På seminariet resonerade och klargjorde Rose varför det är viktigt att människor kan lita på varandra och vilken central roll moraliska uppfattningar har för att skapa tillit. En anledning, menar han, är att formella institutioner i avgörande situationer inte är tillräckliga för att stävja opportunism.

 

Läs en sammanfattning av David Rose presentation

Lyssna till David Rose anförande samt kommentarer av Inga-Britt Ahlenius och Niclas Berggren

Titta på en intervju i EFN tv

Läs intervju med David Rose i Axess

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se