Aktuellt 2013

Personaloptioner ska utredas

2013-09-30


Regeringen … avser att låta utreda hur skattereglerna för optioner och andra aktierelaterade instrument ska kunna förbättras, förklarade Mikael Lundholm, statssekreterare i Finansdepartementet vid en öppen utfrågning om 3:12-reglerna som Skatteutskottet nyligen anordnade i riksdagen. Värdet av personaloptioner har utretts av forskare hos IFN.

I en expertrapport till Företagsskattekommittén skriver Magnus Henrekson och Tino Sanandaji: ”Optioner möjliggör …rekrytering av nyckelpersonal till nystartade företag i tillväxtfasen.” Personaloptioner har i mycket varit nyckeln till framgångarna i Silicon Valley.

Länk till Policy paper nt 57
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se