Aktuellt 2013

Pris för bästa statsvetenskapliga artikel

2013-10-03


Richard Öhrvall, IFN, har tillsammans med Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson vunnit pris för bästa artikel 2012 i Statsvetenskaplig tidskrift. Artikeln handlar om partimedlemskap och partiaktivism. Titel är "Den motvilligt engagerade altruisten". Författarna frågar varför man blir aktiv i politiken. Ett av svaren är att politikerna vill bidra till att den kommunala demokratin fungerar – snarare än egenintresse.

Den kanske viktigaste slutsatsen, skriver de, är vikten av rekrytering. "Det går inte att nog understryka betydelsen av att en individ faktiskt blir tillfrågad om han eller hon vill delta." De kan konstatera att våra folkvalda mer eller mindre motvilligt givit sig i i politiken: "... i Sverige går få personer in i politiken med ett brinnande engagemang eller långtgående privata politiska ambitioner. Generellt skulle därför den kommunalt förtroendevalde kanske snarast kunna beskrivas som en något motvilligt engagerad altruist."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se