Aktuellt 2013

Fortsatt norsk stabiliseringspolitik

2013-10-07


Morten Søberg, avgående statssekreterare i norska Finansdepartementet höll på måndagen ett föredrag på IFN om "den nya norska bankregleringen som verktyg för finansiell stabilitet". Även den avgående Olje- och energiministern Ola Borten Moe deltog i seminariet. Søberg förklarade att en enda fråga inom det aktuella området skiljer avgående och tillträdande regeringar – att döma av givna vallöften – nämligen hur stort egentkapital som bostadsköpare behöver sätta in. I dag är beloppet 15 procent, medan partierna som ingår i den tillträdande regeringen vill sänka denna till den svenska nivån, dvs. 10 procent.

I bilden ses sittande längst fram Olje- och energiministern Ola Borten Moe. Stående ses Morten Søberg, avgående statssekreterare.

 

 

 

"Finansiell stabilitet har blivit allt viktigare med åren" sa Morten Søberg och redogjorde för den norska banksektorn som ser annorlunda ut jämfört med den svenska. I första hand gäller det antalet banker (som är många fler) och regional förankring (som är stor i Norge). Morten Søberg förklarade de nya kapitalkraven för norska banker som gäller från 1 juli i år. Den stora förändringen här liksom i bankvärlden generellt är växande krav på egenkapital. "Ju mindre banken är destor mer konservativ och solid är den" sa Søberg.

IMG_0748 berabetad för hemsidan

 

Norges oljeberoende diskuterades. Det är på gott och ont, slog de två norska politikerna fast. Ett osäkerhetsmoment är att de norska hushållens skuldbörda är större än någonsin. Vi vet samtidigt att genomsnittslönen i Norge är 30 procent högre än den i Sverige. "En politisk utmaning för oss i framtiden är hur vi ska fortsätta att vara innovativa och vilja utvecklas. Att inte sjunka ner i en trygghetsmoras" menade Ola Borten Moe som tillsammans med Morten Søberg var på sitt sista officiella besök. Nästa vecka tillträder en ny norsk regering och Stortinget öppnar på tisdagen.

Morten Søbergs presentation  

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se