Aktuellt 2013

Seminarium om innovationskraft med Nobelpristagaren Edmund Phelps

2013-10-09


Inför en fullsatt lokal höll nobelpristagaren i ekonomi (2006) Edmund Phelps ett anförande om det goda livet, karakteriserat som "blomstrande". Han förklarade att välståndet för de breda lagen skapades med hjälp av förhållanden som på 1800-talet gynnade innovationer. Magnus Henrekson, IFN, och Solveig Wikström, Stockholms universitet, kommenterade vad det är som göra att samhället drivs framåt och vad som skapar det goda livet. Vladimir Kvint, Moscow University, talade om hur kvalitet i olika avseenden är avgörande för samhällsutvecklingen – och ytterst huruvida ett samhälle kan bestå. Torbjörn Becker från Stockholm Institute of Transition  Economics kommenterade detta.

I bilden ses från vänster Edmund Phelps, Magnus Henrekson och Vladimir Kvint. Foto: Fredrik Eriksson.

 

Värderingar var ett centralt tema i de diskussioner som fördes under det halvdags långa seminariet. Edmund Phelps presenterade tankar från sin nya bok Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change som publicerades i slutet av augusti. Phelps förklarade att innovationskraften har mattats av under senare decennier. I Amerika, menade han, finns tecken på att innovationsklimatet liksom sysselsättningen försvagats allt sedan slutet av 1960-talet. Det samma gäller Europa där man efter andravärldskrigets slut aldrig lyckats återskapa den forna dynamiken. Anledningen till detta, hävdade Phelps, är att moderna värderingar, som ligger till grund för den moderna ekonomin, hotas av traditionella värderingar som sätter samhället och staten framför individen.

 

Solveig Wikström, liksom Magnus Henrekson, höll inte riktigt med om terminologin. Wikström tog fasta på Edmund Phelps tankar om gräsrotsdynamik och värderingar. Med bland annat Volvo som exempel på svenskt storföretag förklarade hon att hierarkier är det som stoppar gräsrötterna från att delta i beslutsprocesser. Hon förklarade att det vi bör diskutera är moderna kontra postmoderna värderingar. "Förhoppningsvis kan denna bok öppna beslutsfattarnas ögon så att de inser att gräsrötterna behöver involveras för att skapa tillväxt och välstånd."

Magnus Henrekson förklarade "att det postmodernistiska paradigmet, som har blivit så dominerande i den akademiska världen, i media och i den offentliga debatten, är en viktig orsak till att allt fler, enligt professor Phelps bok, säger sig sakna mål och plågas av en känsla av meningslöshet i livet".

 

Sammanfattning av Edmund Phelps anförandeSeminarium Phelps. Publik

Presentation av Edmund Phelps

Presentation av Magnus Henrekson

Sammanfattning av Vladimir Kvints anförande

Presentation av Vladimir Kvint

Program 9 oktober 2013

 

Se seminariet på UR Samtiden

Del 1: Kampen mellan tradition och modernt
De moderna ekonomierna består av institutioner och ekonomiska filosofier. De människor som verkar där är beroende av de idéer som utvecklas. Det säger Edmund Phelps, nobelpristagare i ekonomi 2006. Det viktigaste i de nya ekonomierna är ickemateriellt, hävdar han.

Del 2: Utvecklingen i väst och i utvecklingsländerna
Livskvalitet kan spela olika roll i öst och i väst. För att hitta utvecklingsstrategier är det viktigt att förstå värderingarna både i väst och på utvecklingsmarknaderna. Det säger Vladimir L Kvint, ekonomiprofessor vid La Salle university i USA. Seminariet "The West is at Risk" 

 

Lyssna på första delen av seminariet

09.00-09.05 Inledning av professor Magnus Henrekson, IFN: Värdet av värderingar i dagens samhälle.
09.05-09.40 “The West is at risk – a battle between modern and traditional values”. Föreläsning av
Edmund Phelps, professor i nationalekonomi vid Columbia University, ledare för Columbia’s Center
on Capitalism and Society. Vinnare av 2006 års Nobelpris i ekonomi.
09.40-10.00 Kommentarer av professor Solveig Wikström, Stockholms universitet
10.00-10.20 Kommentar av professor Magnus Henrekson, IFN.
10.10-10.30 Diskussion med professorerna Phelps, Henrekson och Wikström under ledning av Mia
Odabas.

 

Lyssna på andra delen av seminariet

11.00-11.30 Professor Vladimir L. Kvint, La Salle University, USA, och Moscow State University
föreläser om “Comparing the Role of Quality of Life and Values in the Development Strategy of Both Emerging Market Countries
and in the West”
11.30-11.45 Kommentarer av professor Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economics.
11.45-12.30 Diskussion (inklusive frågor & svar) om under ledning av Mia Odabas. Deltagare: professorerna Phelps, Kvint och Henrekson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se