Aktuellt 2013

Olika idétraditioner inom (S)

2013-11-06


Inom ramen för ett gemensamt projekt för IFN och SNS presenterade Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, på onsdagen ett kapitel i en kommande rapport med titeln "Välfärdstjänster i privat regi - framväxt och drivkrafter".  Antologin presenteras i sin helhet den 13 november. Lindbom beskriver hur det Socialdemokratiska partiets olika idétraditioner bildar geografiska kluster med resultat att vissa (S)-kommuner är positiva till privatiseringar och andra betydligt mer negativa. En panel med bland andra den tidigare S-ledaren Mona Sahlin kommenterade rapporten.

Från vänster ses Stig-Björn Ljunggren, Anna Johansson, Carl Melin, Mona Sahlin och Anders Lindbom.

 

Anders Lindbom visar i sin forskning att de socialdemokratiska partidistrikten i Stockholms län, Östergötland och Jämtland är folkrörelsedemokrater och relativt positiva till privat drift i vård, skola och omsorg. Mer statssocialistiskt orienterade, och mer negativa till privatisering, är man i Skåne, Blekinge, Jönköping och Stockholms stad.

– Jag känner igen mig i mycket, förklarade Anna Johansson, biträdande kommunalråd (S) i Göteborgs Stad.

Övriga i panelen var Stig-Björn Ljunggren, fil.dr i statsvetenskap, Carl Melin, ansvarig för samhälls- och opinionsundersökningar vid United Minds, och Mona Sahlin – alla fyra socialdemokrater.

Mona Sahlin förklarade att hon hellre talar om vänster och höger inom socialdemokratin än statssocialister och folkrörelsedemokrater. Hon menade att visst finns denna spännvidd inom partiet men att man med hjälp av pragmatism kan enas i slutändan. Panelen diskuterade och såg pragmatism som något positivt. Någon kallade det att vara resultatinriktad.

I dag, när valfriheten tas för given är det lätt att vara för en vinstreglering, menade Carl Melin. Så var det inte på 1980-90-talet då det inte fanns mycket valfrihet för medborgarna. Då var det enkelt att vara för valfrihet.

 

Läs kapitlet Socialdemokraterna och privat drift i välfärden: två idétraditioner på SNS webbplats


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se