Aktuellt 2013

Unikt om skatternas historia

2013-11-06


För första gången kartläggs hela det svenska skattesystemet systematiskt från 1862 och fram till i dag. "Det är ett oerhört omfattande arbete som pågått under fyra år med ett antal forskare involverade under ledning av fil.dr. Mikael Stenkula här på IFN" förklarar Magnus Henrekson, vd för institutet. Huvudresultatet från en första del – om arbetsbeskattning – finns nu publicerad i Scandinavian Economic History Review.

Systematiseringen av skattesystemet avslutas inom de närmaste månaderna. Redan i dag finns dokumentation om:

Avsnitt om kapital- respektive förmögenhetsbeskattning kommer inom kort. Ett avslutande kapitel om fastighetsskatt publiceras i början av nästa år.
– Tanken är att de olika delarna ska ges ut i form av en antologi som sedan kan användas av andra forskare som vill studera effekter av den svenska beskattningen i ett 150-årigt perspektiv. Det vill säga skatternas inverkan på ägande, tillväxt, industristruktur, dynamik, förmögenhetsbildning och mycket mer.

I bilden ses Mikael Stenkula.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se