Aktuellt 2013

Nytt forskningsprogram om moral, normer och sociala attityder

2013-11-26


Ett nytt forskningsprogram har startats på IFN – Institutionernas ekonomi (The Economics of Institutions and Culture). Forskarna studerar hur moral, normer och sociala attityder påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar våra värderingar och sätt att se på andra.

I bilden  ses forskare som ingår i det nya forskningsprogrammet. Från vänster: Niclas Berggren (programchef, Assar Lindbeck, Andreas Bergh, Therese Nilsson, Martin Ljunge, Tino Sanandaji och Yves Zenou.

 

Externa finansiärer av det nya programmet är i nuläget Vetenskapsrådet, Forte samt Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse.

− Det är första gången som någon i Sverige samlar en forskargrupp för att studera vad informella institutioner som moral, normer och värderingar har för ekonomisk betydelse, säger Magnus Henrekson, vd för IFN.

Han förklarar att faktorer som dessa är av betydelse för ekonomins sätt att fungera.

− Om människor litar på varandra blir det mindre kostsamt att ingå avtal eftersom en handskakning kan räcka. Och om vi är toleranta kan det innebära att de mest lämpade får jobb oavsett grupptillhörighet och det gynnar produktiviteten och välstånd.

Övergripande frågor som forskarna på IFN ska söka svar på:

  • Hur påverkar sociala, kulturella och institutionella faktorer exempelvis inkomster, ekonomisk tillväxt och entreprenörskap?
  • Hur bestäms dessa faktorer i sin tur – påverkas de exempelvis av välfärdsstaten?

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se